Tắt Quảng Cáo [X]
Topic chia sẽ tư liệu, Video hóa học... | Page 2 | Bụi phấn - Diễn đàn dạy và học
Topic chia sẽ tư liệu, Video hóa học... | Page 2

Thảo luận trong 'Hóa học' bắt đầu bởi lehoa012, 30/7/10.

Lượt xem: 15,030

 1. lehoa012

  lehoa012 Điều hành viên Thành viên BQT

  Phản ứng điện phân dung dịch NaCl

  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=TYDTP0GunxI[/YOUTUBE]

 2. lehoa012

  lehoa012 Điều hành viên Thành viên BQT

  Phản ứng cháy của rượu

  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=TpvsEzhEBfw[/YOUTUBE]

 3. lehoa012

  lehoa012 Điều hành viên Thành viên BQT

  Phản ứng oxit kim loại

  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=6MVUX5bs6_Y[/YOUTUBE]

 4. lehoa012

  lehoa012 Điều hành viên Thành viên BQT

  Phản ứng Na+H2O (hai môi trường)

  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=Y_qnX7rkvwY[/YOUTUBE]

 5. lehoa012

  lehoa012 Điều hành viên Thành viên BQT

  Phản ứng C6H5NH2+Br2

  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=hP3OIjTgEec[/YOUTUBE]

 6. lehoa012

  lehoa012 Điều hành viên Thành viên BQT

  Phản ứng phát quang của máu

  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=L2vsOB2Onjg[/YOUTUBE]

 7. lehoa012

  lehoa012 Điều hành viên Thành viên BQT

  Phản ứng tạo tia lửa điện

  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=NJjSP-lJOOc[/YOUTUBE]

 8. lehoa012

  lehoa012 Điều hành viên Thành viên BQT

  Phản ứng cháy nhiều màu sắc

  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=kLg4HqJ3Xr8[/YOUTUBE]

 9. lehoa012

  lehoa012 Điều hành viên Thành viên BQT

  Sự kết tinh của muối

  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=iPEMVJmymhk[/YOUTUBE]

 10. lehoa012

  lehoa012 Điều hành viên Thành viên BQT

  Phản ứng CuO + Zn. Hóa vô cơ. Lớp 12. THPT. Hóa học

  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=Y0WWbeQ5obM[/YOUTUBE]

 11. lehoa012

  lehoa012 Điều hành viên Thành viên BQT

  Phản ứng Sacarozo+H2O

  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=a8nLsaPh66o[/YOUTUBE]

 12. lehoa012

  lehoa012 Điều hành viên Thành viên BQT

  Phản ứng Glixerin_Glucozo+Cu(OH)2

  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=rVzzSfVvHvg[/YOUTUBE]

 13. lehoa012

  lehoa012 Điều hành viên Thành viên BQT

  Phản ứng Fe+CuSO4

  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=cZFM4_IoBpI[/YOUTUBE]

 14. lehoa012

  lehoa012 Điều hành viên Thành viên BQT

  Phản ứng NaOH+CuSO4

  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=bBGb7azXivA[/YOUTUBE]

 15. lehoa012

  lehoa012 Điều hành viên Thành viên BQT

  Phản ứng Li+H2O

  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=SOfDLC--P2I[/YOUTUBE]

 16. lehoa012

  lehoa012 Điều hành viên Thành viên BQT

  HCl + CuO

  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=PPHVP6yAkpg[/YOUTUBE]

 17. lehoa012

  lehoa012 Điều hành viên Thành viên BQT

  HCl +CaCO3

  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=fZT-4UkyiJk[/YOUTUBE]

 18. lehoa012

  lehoa012 Điều hành viên Thành viên BQT

  HCL + NaHCO3

  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=QrJcbM0ozNU[/YOUTUBE]

 19. lehoa012

  lehoa012 Điều hành viên Thành viên BQT

  CaCO3 + HCl

  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=1olHaLBnqvY[/YOUTUBE]

 20. lehoa012

  lehoa012 Điều hành viên Thành viên BQT

  KClO3 và đường

  [YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=xXts1AlpR_g[/YOUTUBE]

Chia sẻ trang này