Thực hiện việc đánh giá cơ sở giáo dục đại học theo bảng hướng dẫn mới

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Theo thông báo của Cục Quản lý chất lượng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT, ngày 20/4/2018, Cục Quản lý chất lượng đã ban hành Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD về việc hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học.

Sau một thời gian triển khai, Cục Quản lý chất lượng đã nhận được ý kiến góp ý từ các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục và cơ sở giáo dục đại học về Bảng hướng dẫn đánh giá kèm theo Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD.

Để việc thực hiện đánh giá cơ sở giáo dục đại học phù hợp với thực tiễn và thống nhất giữa các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, Cục Quản lý chất lượng ban hành kèm theo Công văn này Bảng hướng dẫn đánh giá để thay thế cho Bảng hướng dẫn đánh giá kèm theo Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 về việc hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học.

Cục Quản lý chất lượng đề nghị các đơn vị nghiên cứu hướng dẫn tại Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD và Bảng hướng dẫn đánh giá kèm theo Công văn này để thực hiện việc đánh giá cơ sở giáo dục đại học.


Trong quá trình triển khai, nếu có những vướng mắc hoặc đề xuất, đề nghị liên hệ với Phòng Kiểm định chất lượng giáo dục, Cục Quản lý chất lượng, địa chỉ: 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội; e-mail: phongkdclgd@moet.gov.vn để nghiên cứu, xử lý kịp thời.

Xem chi tiết Bảng hướng dẫn đánh giá
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.


Theo Hải Bình
Cục Quản lý chất lượng
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top