Tắt Quảng Cáo [X]
Thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên bậc Tiểu học | Bụi phấn - Diễn đàn dạy và học
Thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên bậc Tiểu học

Thảo luận trong 'Biểu mẫu' bắt đầu bởi Anh Minh, 15/1/15.

Lượt xem: 12,013

 1. Anh Minh Không có gì

  PHẦN I.
  Câu 1: (5 điểm)
  - Yêu cầu đặt ra trong kế hoạch BDTX giáo viên tiểu học năm học 2012-2013 của BGD ĐT là gì?

  Trả lời:
  Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyêngiáo viên Tiểu học;
  Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.
  Như vậy, những yêu cầu đặt ra trong kế hoạch BDTX giáo viên tiểu học của BGD ĐT năm học 2012-2013 với các yêu cầu:

  Về mục đích
  - Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục. Đồng thời phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX, năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường và các cấp quản lý giáo dục và đào tạo. Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân, nâng cao mức độ đáp ứng khả năng của bản thân với yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

  - Tự trang bị kiến thức về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, về đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chính sách phát triển giáo dục tiểu học, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục tiểu học.

  - Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên, năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX, năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của phòng giáo dục và đào tạo và của sở giáo dục và đào tạo.

  - Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên tiểu học, nâng cao mức độ đáp ứng của giáo viên tiểu học với yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

  - Nâng cao nhận thức, phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, phấn đấu thực hiện tốt nội dung và nhiệm vụ được giao trong năm học 2014 – 2015 cho giáo viên.
  ----------------
  Link: https://dl.dropboxusercontent.com/u/216000869/bieu mau/BDTX TIEU HOC.doc
  Đang tải...

 2. Bình luận bằng Facebook

: biểu mẫu

Chia sẻ trang này