Thông tin thừa (redundancy)

Thảo luận trong 'Ngoại ngữ' bắt đầu bởi bu0n_c4_+)0j, 4/7/10.

Lượt xem: 287

 1. bu0n_c4_+)0j Thành viên

  Khi thông tin trong câu bị lặp đi lặp lại không cần thiết thì nó bị gọi là thông tin thừa, cần phải loại bỏ phần thừa đó. Ví dụ: Người Anh không dùng the time when mà chỉ dùng một trong hai.

  It is (the time/ when) I got home.
  Người Anh không dùng the place where mà chỉ dùng một trong hai.
  It is (the place/ where) I was born.

  Không dùng song song cả 2 từ dưới đây trong cùng một câu:
  advance forward
  proceed forward
  progress forward

  Cả 3 từ advance, proceed, progress đều có nghĩa tiến lên, tiến về phía trước: "to move in a forward direction". Vì vậy forward là thừa.
  return back
  revert back

  Cả 2 từ return, revert đều có nghĩa: "to go back, to send back". Vì vậy back là thừa.
  sufficient enought
  Hai từ này nghĩa như nhau
  compete together
  compete = đua tranh, cạnh tranh với nhau "to take part in a contest against others"
  reason... because
  Hai từ này có nghĩa như nhau. Mẫu đúng phải là "reason... that"
  join together
  join có nghĩa "to bring together", "to put together", "to become a part or a member of..."
  repeat again
  repeat có nghĩa "to say again"
  new innovation
  innovation có nghĩa là một ý tưởng mới "a new idea"
  matinee performance
  matinee = buổi biểu diễn chiều
  same identical
  hai từ này nghĩa giống nhau
  two twins
  twins = two brothers or sisters
  the time / when
  Hai từ này nghĩa giống nhau
  the place / where
  Hai từ này nghĩa giống nhau
  Đang tải...

 2. Bình luận bằng Facebook

Chia sẻ trang này