Thi viên chức giáo viên có bắt buộc phải thi Tin học và tiếng Anh không?

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
* Trả lời:

Theo Điều 4 Thông tư số: 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ “Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức”, có nêu: Kỳ thi tuyển viên chức được thực hiện thông qua các môn thi với thời gian cụ thể như sau:

- Thi kiến thức chung: Thi viết, thời gian 120 phút;

- Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành, gồm 2 phần thi:

- Thi viết, thời gian 180 phút hoặc thi trắc nghiệm, thời gian thi 30 phút;

- Thi thực hành. Thời gian thi thực hành do người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định phù hợp với tính chất, đặc điểm của lĩnh vực nghề nghiệp chuyên ngành và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;

- Thi ngoại ngữ: Thi viết, thời gian 60 phút (nếu tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp yêu cầu trình độ ngoại ngữ);

- Thi tin học văn phòng: Thi thực hành trên máy hoặc thi trắc nghiệm, thời gian 30 phút (nếu tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp yêu cầu trình độ tin học).

Trường hợp thi tuyển viên chức vào vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ hoặc công nghệ thông tin thì thời gian thi ngoại ngữ hoặc công nghệ thông tin do người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định bảo đảm phù hợp yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Trường hợp thi tuyển vào vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc thiểu số thì môn thi ngoại ngữ được thay thế bằng thi tiếng dân tộc thiểu số.

Thời gian thi tiếng dân tộc thiểu số do người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định bảo đảm phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Như vậy, với quy định nêu trên cho thấy: Kỳ thi tuyển dụng viên chức nói chung và giáo viên nói riêng chưa áp dụng đại trà thi môn tin học và Ngoại ngữ (tiếng Anh) cho tất cả các đối tượng.

Hai môn thi này sẽ được áp dụng theo từng đối tượng, tiêu chuẩn khác nhau. Ví dụ: Nếu tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp yêu cầu trình độ Ngoại ngữ là tiếng Anh (chẳng bạn thi viên chức giáo viên tiếng Anh) thì bạn sẽ phải tiếng Anh, hoặc thi vào làm giáo viên tin học.

Ngoài ra, bạn cần phải căn cứ vào quy chế tuyển dụng viên chức của địa phương tại thời điểm tuyển dụng viên chức để xác định các môn thi phù hợp.
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top