Thêm thư viện vào thư mục Home trong Windows 10

chauquocanh

Thành viên
#1
Thư viện là một thư mục đặc biệt trong Windows và đã được giới thiệu trong Windows 7. Tuy nhiên, trên Windows 10 khi mở This PC lên sẽ không có. Để thêm thư viện vào thư mục Home trong Windows 10, bạn cần phải áp dụng một tinh chỉnh Registry đơn giản. Thực hiện theo các bước sau:

Hướng dẫn bằng Video:

Hướng dẫn bằng hình ảnh:

Bước 1 : Mở Regedit lên bằng Windows + R, gõ Regedit.
Bước 2 : Tới khóa Registry :

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HomeFolder\NameSpace\DelegateFolders

Bước 3 : Trong DelegateFolders, tạo một khóa mới tên là {031E4825-7B94-4dc3-B131-E946B44C8DD5}Bước 4 : Vào This Pc để kiểm tra hoặc Windows + E.Nếu bạn nào lười có thể tải file .res tại:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.Nguồn: quantrimang.com.vn
 

Bình luận bằng Facebook

Top