Lớp 10 - Tài liệu ôn thi Học kì I Vật Lí 10 (đầy đủ)

Thảo luận trong 'Vật Lí' bắt đầu bởi Duy Ly, 25/11/14.

Lượt xem: 626

 1. Duy Ly Lang thang mạng

  A. LÝ THUYẾT.
  I. Động học.
  1. Chuyển động thẳng đều. Tính tương đối của chuyển động.
  + Chuyển động của một vật là sự thay đổi vị trí của vật đó so với các vật khác theo thời gian.
  + Những vật có kích thước rất nhỏ so kích thước mà chúng ta dùng so sánh được coi là một chất điểm có khối lượng bằng khối lượng của vật.
  + Để xác định vị trí của một vật chuyển động ta cần chọn một hệ qui chiếu gồm vật làm mốc, hệ toạ độ, mốc thời gian và đồng hồ.
  + Chuyển động thẳng đều là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng và có tốc độ trung bình như nhau trên mọi quãng đường. Véc tơ vận tốc của chuyển động thẳng đều có phương chiều và độ lớn không đổi theo thời gian. Gia tốc của chuyển động thẳng đều bằng 0. Đồ thị vận tốc – thời gian là đường thẳng song song với trục thời gian. Đồ thị toạ độ – thời gian là đường thẳng không song song với trục thời gian.
  + Quỹ đạo và vận tốc của cùng một vật chuyển động đối với các hệ qui chiếu khác nhau thì khác nhau.
  2. Chuyển động thẳng biến đổi đều. Sự rơi tự do.
  + Chuyển động thẳng biến đổi đều là chuyển động thẳng trong đó vận tốc tức thời hoặc tăng dần đều hoặc giảm dần đều theo thời gian. Véc tơ vận tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều có phương, chiều không đổi, có độ lớn thay đổi đều theo thời gian. Véc tơ gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều không đổi cả về phương chiều và độ lớn. Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều véc tơ gia tốc cùng phương, cùng chiều với véc tơ vận tốc. Trong chuyển động thẳng chậm dần đều véc tơ gia tốc cùng phương, ngược chiều với véc tơ vận tốc. Đồ thị vận tốc – thời gian là đường thẳng không song song với trục thời gian. Đồ thị toạ độ – thời gian có dạng là một phần của đường parabol.
  + Sự rơi tự do là sự rơi theo phương thẳng đứng chỉ dưới tác dụng của trọng lực. Trong thực tế khi các vật rơi mà các lực khác tác dụng vào vật không đáng kể so với trọng lực thì có thể coi như vật rơi tự do.
  + Chuyển động rơi tự do là chuyển động thẳng nhanh dần đều theo phương thẳng đứng từ trên xuống.
  + Ở cùng một nơi nhất định trên Trái Đất, các vật rơi tự do với cùng một gia tốc g. Gia tốc rơi tự do phụ thuộc vào vĩ độ địa lí trên Trái Đất và phụ thuộc vào độ cao so với mặt đất.
  3. Chuyển động tròn đều.
  Chuyển động tròn đều là chuyển động có quỹ đạo tròn và có tốc độ trung bình trên mọi cung tròn là như nhau. Véc tơ vận tốc trong chuyển động tròn đều có phương trùng với tiếp tuyến của quỹ đạo và luôn thay đổi theo thời gian, có độ lớn không thay đổi theo thời gian. Gia tốc trong chuyển động tròn đều luôn hướng theo bán kính vào tâm quỹ đạo nên gọi là gia tốc hướng tâm. Gia tốc hướng tâm có phương chiều luôn luôn thay đổi, có độ lớn không đổi.
  -----------------------
  Link: https://dl.dropboxusercontent.com/u/216000869/de cuong/De TN - TL on thi ki I.doc
  Last edited: 25/11/14
  Đang tải...

 2. Bình luận bằng Facebook

: đề cương, vật lí

Chia sẻ trang này