Tắt Quảng Cáo [X]
Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên bậc THPT, file word (từ module 16 - 20) | Bụi phấn - Diễn đàn dạy và học
Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên bậc THPT, file word (từ module 16 - 20)

Thảo luận trong 'THPT' bắt đầu bởi Anh Minh, 18/11/14.

Lượt xem: 41,001

 1. Anh Minh Không có gì

  MỤC TIÊU CHUNG:
  Giúp GV THPT xây dựng được hồ sơ dạy học, bảo quản và phục vụ cho dạy học theo quy định.

  MỤC TIÊU CỤ THẾ:
  - Về kiến thức: Nâng cao hiểu biết về chức năng của hồ sơ dạy học. xác định quy trình xây dựng hồ sơ dạy học ờ cấp THPT. Làm rõ phương pháp sử dụng, bảo quản và bổ sung hồ sơ dạy học.
  - Về kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng xây dựng hồ sơ dạy học, kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong bổ sung thông tin và lưu trữ hồ sơ dạy học.
  - Về thái độ: Tích cực với việc dụng hồ sơ dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học từng bộ môn ở trường THPT.

  C. NỘI DUNG
  THÔNG TIN NGUỒN
  Hồ sơ day hoc là tập hợp các kế hoach, sổ sách, tài liệu chuyên môn của môn hoc được chuẩn bj trước theo sự chỉ đạo của nhà trường và sự phân công của tổ chuyên môn giúp GV thực thi dạy học trong quá trình công tác để đạt được mục tiêu chất lượng day hoc đã đề ra.
  Việc đổi mới phương pháp dạy học gắn liền với việc xây dựng quản lí, bảo quản hồ sơ dạy các môn học ở các trường THPT đã được triển khai từ cách đây hàng chục năm. Tuy nhiên, đến nay, việc hướng dẫn xây dựng, quản lí sử dụng hồ sơ dạy học hầu như chưa có bước đổi mới nào đáng kể; thậm chí, một số GV và cán bộ quản lí chưa liệu rõ và chưa xây dựng được những tiêu chí của một bài hoc theo tinh thần đổi mới. Trước yêu cầu đổi mới giáo dục một cách căn bản và tòan diện buộc mọi GV phải tìm cách đổi mới xây dựng và quản lí hồ sơ dạy học. Chúng ta sẽ nghiên cứu đổi mới dần dần từng công đoạn một của việc xây dựng và quản lí hồ sơ dạy học các môn học (nắm bắt muc tiêu bài hoc; xây dựng kế họach bài học theo tinh thần mới; tổ chức cho HS hoat động hoc tập...); tìm tòi đổi mới hoàn toàn việc dạy và học các môn học ở cấp trung học.
  ----------------------
  Link tải: http://adf.ly/1cRY0V
  Last edited by a moderator: 20/7/16
  nguyenvankykg, biha and anminh like this.
  Đang tải...

 2. Bình luận bằng Facebook

Chia sẻ trang này