Tắt Quảng Cáo [X]
Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên bậc THPT, file word (từ module 11 - 15) | Bụi phấn - Diễn đàn dạy và học
Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên bậc THPT, file word (từ module 11 - 15)

Thảo luận trong 'THPT' bắt đầu bởi Anh Minh, 18/11/14.

Lượt xem: 16,357

 1. Anh Minh Không có gì

  1. MỤC TIÊU CHUNG

  Giủp giáo viên THPT hiểu được khái niệm, nội dung của hoạt động chăm sóc, hỗ trợ tâm lí đổi với học sinh, đặc biệt là học sinh nữ và học sinh dân tộc thiểu sổ ờ trường THPT và vai trò của giáo viên khi chăm sóc, hỗ trợ tâm lí học sinh; nội dung, hình thức chăm sóc, hỗ trợ tâm lí đổi với học sinh, đặc biệt là học sinh nữ và học sinh người dân tộc thiểu sổ ở trường THPT. Từ đó, giủp giáo viên biết vận dung kĩ năng cần thiết để lên kế hoạch cá nhân khi chăm sóc, hỗ trợ tâm lí đổi với học sinh, đặc biệt là học sinh nữ và học sinh người dân tộc thiểu sổ ở trường THPT.

  2.MỤC TIÊU CỤ THỂ
  - Kiến thức: Nâng cao hiểu biết của giáo viên về giới và đặc điểm tâm lí học sinh THPT theo giới; về dân tộc thiểu số và người dân tộc thiểu sổ, đặc điểm tâm lí học sinh THPT dân tộc thiểu sổ.
  - Kĩ năng: Giủp nâng cao năng lực chăm sóc, hỗ trợ tâm lí học sinh nữ và học sinh người dân tộc thiểu sổ của giáo viên trong quá trình giáo dục thông qua việc giáo viên thực hành được các biện pháp giúp đỡ học sinh nữ, học sinh người dân tộc thiểu số thực hiện mục tiêu dạy học.
  - Thái độ: Hiểu rõ tầm quan trọng của việc hỗ trợ tâm lí đổi với học sinh nữ và học sinh người dân tộc thiểu sổ trong các hoạt động giáo dục, có ý thức sử dụng các biện pháp tích cực để hỗ trợ tâm lí cho các em.
  --------------------------------
  Link tải: http://adf.ly/1cRY8a
  Last edited by a moderator: 20/7/16
  biha thích bài này.
  Đang tải...

 2. Bình luận bằng Facebook

Chia sẻ trang này