Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên bậc THCS, file word (từ module 1 - 5)

Anh Minh

Không có gì
#1
THÔNG TIN PHẢN HỒI

1. Sự phát triến cấu trúc nhận thức của học sinh trung học cơ sờ
Đặc điểm đặc trưng trong sự phát triển cẩu trúc nhận thức của HS THCS là sự hình thành và phảt triển cảc tri thức lí luận với các mệnh đề. Nếu như đồng hình thành và phát triển các khái niệm khoa học trên cơ sờ các hành động vật chất với các sự vật cụ thể thì ở thiếu niên đã hình thành và phát triển các khái niệm khoa học có tính khái quát dựa trên khả năng suy luận logic. Suy nghĩ và sự hình thành các tri thức không còn bị ràng buộc chăt chẽ vào các sự kiện được quan sát mà áp dụng các phương pháp logic. Các cẩu trúc nhận thức này đuợc các em thu nhận thông qua việc học tập các môn học trong nhà trường như: Toán, Vật lí, Hoá học, Giáo dục công dân...

2. Sự phát triển các hành động nhận thức của học sinh trung học cơ sờ
a. Sự phát triển tri giác
Ở HS THCS, khổi lượng các đổi tương tri giác được tăng rõ rệt. Tri giác của các em có trình tự, có kế hoạch và hoàn thiện hơn. Các em có khả năng phân tích và tổng hợp phức tạp khi tri giác sự vật, hiện tượng. Các em đã sử dụng hệ thống thông tin cảm tính linh hoạt tuỳ thuộc vào nhiệm vụ của tư duy. Khả năng quan sát phát triển, trở thành thuộc tính ổn định của cá nhân.

Tuy nhiên tri giác của HS THCS còn một sổ hạn chế: thiếu kiên trì, còn vội vàng, hấp tấp trong tri giác, tính tổ chức, tính hệ thổng trong tri giác còn yếu. Vì vậy giáo viên cần rèn luyện cho các em kĩ năng quan sát qua các giờ giảng lí thuyết các giờ thực hành, hoạt động ngoài giữ lên lớp, các sinh hoạt tập thể, hoạt động thể dục thể thao, tham quan, dã ngoại...
--------------------------------
Link tải:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
 
Last edited by a moderator:

Bình luận bằng Facebook

Top