Mầm non Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên bậc mầm non, file word (từ module 31 - 35)

Anh Minh

Không có gì
#1
A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong giáo dục là một trong những vấn đề đã và đang được Bộ GD&ĐT rất quan tâm. Năm học 2003- 3000 được Bộ GD&ĐT lấy làm năm học CNTT.

Năm 2010, Vụ Giáo dục Mầm non (GDMN), Bộ GD&ĐT đã tổ chức tổng kết 5 năm ứng dụng CNTT trong GDMN. Qua những năm đầu triển khai chỉ đạo thực hiện, cấp học mầm non đã có những kết quả đáng khích lệ trong việc ứng dụng CNTT vào quản lí, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động vui học cho trẻ mầm non. Tuy nhiên, việc ứng dụng CNTT trong cấp học mầm non vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập về cơ sở vật chất, trình độ, năng lực GV, cán bộ quản lí và quan điểm của xã hội cũng như của các nhà quản lí giáo dục.


Mục tiêu ứng dụng CNTT trong GDMN chú yếu tập trung vào việc quản lí chỉ đạo. Khai thác, sử dụng CNTT trong việc tổ chức các hoạt động vui học cho trẻ cần có thời lượng cũng như dung lượng vừa phải, phù hợp. Module này sẽ cung cấp cho GV một sổ kiến thức nhất định và những hướng dẫn cụ thể để GV có thể khai thác, sử dụng một cách có hiệu quả các phần mềm trò chơi vui học thông dụng, ứng dụng vào tổ chức các hoạt động học theo chủ đề trong trường mầm non.
B. MỤC TIÊU
Module này giới thiệu, hướng dẫn GV sử dụng một số phần mềm vui chơi, học tập thông dụng cho trẻ mầm non.
----------------------------
Link tải:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
 
Last edited by a moderator:

tran hoai

Thành viên
#2
tôi muốn tải các bài từ phai would bồi dưỡng thường xuyen 44 modun
 

Bình luận bằng Facebook

Top