Sử dụng sơ đồ mạng (grap) để dạy các bài luyện tập, ôn tập môn hoá học - lớp 9

tinhtam

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
I- Các bước cần thưc hiên đố day các bài luyên tâp hoá hoc 8 bằng sơ đồ mang:
Grap nội dung kiến thức rất thuận tiện cho việc cấu trúc kiến thức bao gồm:
- Những kiến thức chốt, là yếu tố thành phần của nội dung tài liệu giáo khoa.
-Những mối liên hệ dẫn xuất giữa chúng, diễn tả logic phát triển nội tại của
đề tài dạy học, từ kiến thức bắt đầu đến kết luận cuối cùng.
Muốn sử dụng grap nội dung để dạy học ở trên lớp, giáo viên phải dựa trên chính grap nội dung này mà soạn ra grap của các tình huống dạy học của bài lên lớp. Grap nội dung là điểm xuất phát, còn grap bài lên lóp là dẫn xuất. Grap nội dung dùng cho cả thầy để dạy và trò đế học với tư cách vừa là phương tiện sư phạm vừa là mục đích lĩnh hội. Còn grap bài lên lớp chỉ dùng cho thầy với tư cách là mô hình của bài soạn.

Các bước cần thực hiện:
1.Lập grap nội dung:
ỉ.ỉ. Xác định đính của grap bằng cách tìm kiến thức chốt của bài lên lớp.
1.2. xếp từng đỉnh ứng với mỗi khu vực kiến thức.
Người lập grap xếp các khu vực này(đỉnh) sao cho hợp lí nhất, đảm bảo hợp lí nhất, đảm bảo tính logic và trực quan. Từng đỉnh có thể đùng các hình học khác nhau để đóng khung, có thể dùng màu để trình bày sao cho cân đổi, sáng , rõ và đẹp.

1.3. Lập cung: Xác đinh mối liên hệ định hướng giữa các đỉnh. Cung thể hiện sự liên hệ từ kiến thức xuất phát đến kiến thức cuối cùng của nội dung bài dạy. Dĩ nhiên trong một bài học không phải phần nào cũng có mối liên hệ kiến thức với phần khác, đo đó cần lập cung liên hệ giữa các phần kiến thức một cách hợp lí.

2. Lập grap bài lên lớp:
Dạy bài Luyện tập hoá học 8, giáo viên lập grap bài lên lớp( giáo án) theo các bước sau:
a. Xác định mục tiêu của bài dạy.

b. Thiết kể hệ thống câu hỏi, bài tập theo các đỉnh của grap
c. Chọn phương pháp, phương tiện dạy học phù hợp cho mỗi đỉnh và toàn bài.
-Phương pháp: Sử dụng grap phối kết hợp nhiều phương pháp dạy học như: làm việc theo nhóm, đàm thoại, trực quan...
- Phương tiện: Dạy học bằng grap có thể sử dụng nhiều phương tiện như: máy chiêu qua đầu, máy vi tính hoặc bảng phụ...
------------------
Link tải:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
 

Bình luận bằng Facebook

Top