Số tế bào con sau k lần nguyên phân từ a tb

Thảo luận trong 'Sinh học' bắt đầu bởi p3ti_kool, 3/10/09.

Lượt xem: 538

 1. p3ti_kool Điều hành viên

  Số tế bào con được hình thành sau k lần nguyên phân từ a TB ban đầu:
  a.2^k
  _Số NST trong các TB con được hình thành sau k lần nguyên phân từ a TB ban đầu:
  a.2^k.2n (với 2n là bộ NST lưỡng bội của loài)
  _Số NST môi trường cung cấpcho TB sau k lần nguyên phân từ a TB ban đầu :
  a.(2^k-1).2n
  _nguyên liệu cung cấp tương đương:
  2^k-1).2n (k : đợt nguyên phân liên tiếp của 1 TB ; 2n : bộ NST lưỡng bội của loài)
  _nguyên liệu cung cấp tạo nên các NST đơn có nguyên liệu mới hoàn toàn:
  (2^k-2)2n
  *)Có a TB sinh giao tử tiến tới quá trình giảm phânI để tạo giao tử.
  _Sau 1 lần giảm phân ,tạo 4a giao tử.
  _Số NST có trong các giao tử được tạo ra là 4a.n
  => Số NST mới được cung cấp :
  4a.n-a.2n=a.2n
  _Số lượng NST đơn môi trường cung cấp cho 2k TB sinh tinh hoặc sinh trứng qua giảm phân để tạo tinh trùng hoặc trứng:2^k.2n
  _Số lượng thoi tơ vô sắc hình thành hay phá huỷ để cho 2k TB sinh dục thực hiên giảm phân:2^k.3
  _Số lượng tinh trùng hình thành khi kết thúc giảm phân của 2k TB sinh tinh:2^k .4
  _ Lượng trứng hình thành khi kết thúc giảm phân của 2k TB sinh trứng:2^k
  _Số loại trứng (tinh trùng) tạo ra khác nhau về nguồn gốc NST:2^n (n là số cặp NST)
  _Nếu có n cặp NST thì có \frac{2^n}{2}cách sắp xếp NST ở kì giữa I
  _Số loại giao tử tạo ra khi có trao đổi đoạn :
  +TH1: Loai` có n cặp NST mà mỗi cặp có cấu trúc khác nhau ,trong đó ,có k cặp NST mà mỗi cặp có trao đổi đoạn tại 1 điểm với điều kiện n>k:Số giao tử
  = 2^(n+k)
  +TH2:Loài có n cặp NST ,có Q cặp NST mà mỗi cặp có 2 trao đổi đoạn không xảy ra cùng lúc với n>Q:Số giao tử
  = 2^n .3^Q
  +TH3:Loài có n cặp NST ,có m cặp NST mà mỗi cặp có 2 trao đổi đoạn không cùng lúc & 2 trao đổi đoạn cùng lúc :Số loại giao tử
  = 2^(n+2m)
  _Số loại giao tử thực tế đc tạo ra từ 1 TB sinh tinh hoặc 1 TB sinh trứng
  +Từ 1 TB sinh tinh:
  . Không có trao đổi đoạn: 2loại tinh trùng trong tổng số 2n loại
  . Có trao đổi đoạn 1 chỗ trên k cặp NST của loài :có 4 loại tinh trung trong tổng số n^n.3^Q
  . Có trao đổi đoạn 2 chỗ cùng lúc & 2 chỗ ko cùng lúc : có 4 loại tinh trùng trong tổng số 2^(n+2m)
  +Từ 1 TB sinh trứng :thực tế chỉ tạo ra 1 loại trứng trong tổng số loại được hình thành trong mỗi trường hợp:

  Từ 1 TB sinh trứng :thực tế chỉ tạo ra 1 loại trứng trong tổng số loại được hình thành trong mỗi trường hợp:
  1/(2^n)
  1/(2(n+k))
  1/(2^3x^Q)
  1/(2(2n+m))
  Đang tải...

 2. Bình luận bằng Facebook

Chia sẻ trang này