Share theme Huyền ảo Bảo Bình

Thảo luận trong 'Web, blog' bắt đầu bởi s0ph4n1990, 26/4/10.

Lượt xem: 705

 1. s0ph4n1990 Điều hành viên

  Tự nhiên có hứng làm theme, đặt tạm tên nó là Theme Huyền ảo Bảo Bình vậy[​IMG]. Theme này mình vẫn ko ưng cái banner đầu blog lắm vì ko kiếm được hình ảnh thick hợp nên đành để vậy[​IMG].
  Sau đây là Demo theme hoặc các bạn có thể <Click vào đây để xem toàn bộ theme [​IMG]

  Code:


  .col-150 a , .col-600 a , .row-760 a, .row-920 a {text-decoration:none;}

  #blast .rc_bc .bd, #blast .rc_bc .bd a {font-size:110%;color:#000;}

  a:hover{
  color:#185531!important;text-shadow:0 0 2px #00ff67!important;}

  .pagination{background:transparent;}

  #article_list_module h2{display:none;}

  #blog_title{display:none;}

  #ygmatop, .ygmabg, #ygmasrchbtn, #ygmasrchquery, #ygmabot, #ygma .blogsrch .ipt, .blog_dummyselect .hd span, .blog_dummyselect .hd, .yuimenubar .hd u, .yuimenubar .hd b, .yuimenubar .hd i, .yuimenubarnav .yuimenubaritem {background:transparent !important;border-color:#fff;color:#fff;}
  .yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel
  {border-style:none;}
  #ygma .btn, #ygma .btn .first-child{border-color:#fff;}
  #ygmatop a, .ygmabg{color:#fff;}

  #blog_title .rc_hd, #blog_title .rc_hd div, #blog_title .rc_bd, #blog_title .rc_bc, #blog_title .rc_ft, #blog_title .rc_ft div, #blog_title .rc_bd .rc_bc .bd{background:transparent;border-style:none;}

  #mod_lifeline .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, #mod_lifeline .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, #mod_lifeline .rc_hd, #mod_lifeline .rc_hd div, #mod_lifeline .rc_bd, #mod_lifeline .rc_bc, #mod_lifeline .rc_ft, #mod_lifeline .rc_ft div, #mod_lifeline .bd {background:transparent;border-style:none;}

  .col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .col-150 .rc_hd, .col-150 .rc_hd div, .col-150 .rc_bd, .col-150 .rc_bc, .col-150 .rc_ft, .col-150 .rc_ft div, .col-150 .rc_bd .rc_bc .bd{background:transparent;border-style:none;}

  .col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .col-600 .rc_hd, .col-600 .rc_hd div, .col-600 .rc_bd, .col-600 .rc_bc, .col-600 .rc_ft, .col-600 .rc_ft div, .col-600 .rc_bd .rc_bc .bd, .col-600 .rc_bd .rc_bc .ft{background:transparent;border-style:none;}


  .row-760 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .row-760 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .row-760 .rc_hd, .row-760 .rc_hd div, .row-760 .rc_bd, .row-760 .rc_bc, .row-760 .rc_ft, .row-760 .rc_ft div, .row-760 .rc_bd .rc_bc .bd, .row-760 .rc_bd .rc_bc .ft{background:transparent;border-style:none;}

  .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .row-920 .rc_hd, .row-920 .rc_hd div, .row-920 .rc_bd, .row-920 .rc_bc, .row-920 .rc_ft, .row-920 .rc_ft div, .row-920 .rc_bd .rc_bc .bd, .row-920 .rc_bd .rc_bc .ft{background:transparent;border-style:none;}

  .cmt-mod-alist .comments-listing .hd, #comment_container li, #bd .rte_toolbar, .mod-trackback #trackback-listing, .mod-trackback ul {background:transparent;border-style:none;}

  .cmt-mod-alist .comments-listing .bd, .mod-trackback .bd{background:transparent !important;}

  .pagination{background:transparent;}

  .rc_hd, .rc_hd div, .rc_bd, .rc_bd .rc_bc, .rc_ft, .rc_ft div{background:transparent;border-style:none;}

  #ft{background:transparent;font-size:0;}

  body.blog_my, body.blog_my_index, body.comment_listing, body.trackback_listing, body.blog_archives_folder, body.blog_archives_date, body.blog_archives_all, body.post_rte, body.post_doodle, body.guestbook, body.comment_list, body.subscribe_list, body.post_gb, body.profile_view, body.gallery,
  body.photo_big, body.slideshow, body.photo_upload_pc, body.photo_upload_gallery{text-align:center;background:url(http://img687.imageshack.us/img687/9007/top23t.jpg) center 0px no-repeat;}
  #head {background:transparent;height:440px;}

  html{background:#a7c3b4 url(http://img687.imageshack.us/img687/5182/mid6.jpg) center top repeat-y;}


  #ygmatop, #ygmabot, .blog_dummyselect {display:none;}
  .yuimenubar .bd ul.first-of-type #yui-gen0{background:transparent;}
  .yuimenubar{padding:0 235px;width:482px;}
  .yuimenubarnav .yuimenubaritem{border-right:none;}

  #ft{background:transparent url(http://img687.imageshack.us/img687/6931/bottom8.jpg) bottom center no-repeat;height:292px;}

  .col-150 .rc_hd {background:transparent url(http://img687.imageshack.us/img687/3199/top11t.png) no-repeat center bottom;height:34px;}

  .col-150 .rc_bd {background:transparent url(http://img687.imageshack.us/img687/1371/mid1.png) repeat-y top center;}

  .col-150 .rc_ft {background:transparent url(http://img684.imageshack.us/img684/2689/bottom11.png) no-repeat center top;height:19px;}

  #blast .rc_hd{background:transparent url(http://img684.imageshack.us/img684/4168/rchdwhite2.png) no-repeat 0;padding:0 0 0 4px;height:5px;}
  #blast .rc_hd div{background:transparent url(http://img684.imageshack.us/img684/6...ddivwhite2.png) repeat-x 100% 0;height:5px;}
  #blast .rc_bd{background:transparent url(http://img684.imageshack.us/img684/5666/rcbcwhite2.png) repeat-y left top;border-style:none;}
  #blast .rc_bd .rc_bc{background:transparent url(http://img684.imageshack.us/img684/5666/rcbcwhite2.png) repeat-y right !important;padding:0 5px;border-style:none;}
  #blast .rc_ft{background:transparent url(http://img684.imageshack.us/img684/6158/rcftwhite2.png) no-repeat 0 0;padding:0 0 0 4px;}
  #blast .rc_ft div{background:transparent url(http://img227.imageshack.us/img227/2...tdivwhite2.png) repeat-x 100% 0;height:5px;}
  #blast .rc_bd .rc_bc .bd{background:transparent url(http://img227.imageshack.us/img227/9056/bdwhite2.png);}
  #blast{background:transparent url(http://img227.imageshack.us/img227/2356/tailwhite2.png) no-repeat 0 100%;padding:15px 0px 10px 35px;}
  #blast .tail{background:transparent;}

  #user_mod_10001 .hd h2, #user_mod_10002 .hd h2, #user_mod_10003 .hd h2, #user_mod_10004 .hd h2, #user_mod_10005 .hd h2, #user_mod_10006 .hd h2, #user_mod_10007 .hd h2, #user_mod_10008 .hd h2, #user_mod_10009 .hd h2, #user_mod_10010 .hd h2 {color:transparent;font-size:0px;}

  .col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd {background:transparent url(http://img227.imageshack.us/img227/1239/tieud2.png) repeat right center;}

  .mod-alist-summary, .mod-alist-brief, .mod-alist-full {
  width:620px;}

  .mod-alist .comments-listing .hd {
  BACKGROUND:url(http://img227.imageshack.us/img227/3...tnglibinh2.jpg) no-repeat left;height:30px;}

  #comments-listing .alist-comment{background:transparent;}
  #comment_container li{background:transparent url(http://img526.imageshack.us/img526/5787/nnlibinh4.jpg) top center;border-color:#035120;border-width:1px;border-style:dashed;}

  #comments-listing .alist-comment{background:transparent;}
  #comment_container li:hover{background:transparent url(http://img526.imageshack.us/img526/9...binhhover2.jpg) top center;border-color:#035120;border-width:1px;border-style:dashed;}

  .mod-alist .rc_bd .bd .more-posts ul li{background:transparent url(http://img526.imageshack.us/img526/2998/ngandongi.png) no-repeat bottom center;border-style:none;}  #ygmatop, #ygmalogo img, .blog_dummyselect, #ygma .blogsrch {display:none;}
  .yuimenubarnav .yuimenubaritem {border-color:063e1b;}
  .yuimenubaritemlabel {border:none;}
  .yuimenubar .hd u, .yuimenubar .hd i, .yuimenubarnav .yuimenubaritem
  {background:transparent !important;}
  .yuimenubar .hd b{background:transparent;}
  .yuimenubar .bd ul.first-of-type #yui-gen0.yuimenubaritem-selected .yuimenubaritemlabel, .yuimenubarnav .yuimenubaritem-selected .yuimenubaritemlabel{background:transparent;}
  .blog_dummyselect .bd div, .blog_dummyselect .bd, .yuimenu .bd {background:transparent;}
  .yuimenuitemlabel {color:#000;}
  .first-of-type a:hover{color:#000;text-decoration:none;}
  .first-of-type li:hover{background:transparent url(http://img443.imageshack.us/img443/2330/hover.png);}

  #article_new li:hover, #comment_new h3:hover, #comment_new li:hover, #guestbook_entries li:hover, #folder li:hover, #friendlist_module li:hover, #photo_highlight td:hover, #subscribe_highlight li:hover, #mod-tagged-frd-article li:hover, #profile_card dt:hover, #profile_card dd:hover, #statistic li:hover, #update_date .date:hover, #calendar th:hover, #calendar td:hover{background:url(http://img526.imageshack.us/img526/9031/hover1.png) top center;border-width:1px;border-style:dashed;border-color:#0c662d;}

  a:hover{background-image:url(http://img94.imageshack.us/img94/552/phaohoa.gif);}

  .mod-alist .rc_bd .bd .more-posts li:hover{background:transparent url(http://img526.imageshack.us/img526/7366/entryhover3.jpg) top center;border-width:1px;border-style:dashed;border-color:#0c662d;}

  #article_list_module .rc_hd {background:transparent url(http://img526.imageshack.us/img526/1...ivietcopy5.png) no-repeat center bottom;height:129px;}


  #comments-listing ul{height:70px;}
  #comments-listing ul:hover{height:auto;}

  #friendlist_module .rc_bd .rc_bc .bd{height:500px;}
  #friendlist_module .rc_bd .rc_bc .bd:hover{height:auto;}

  .cmt-mod-alist .comments-listing .hd{background:transparent url(http://img88.imageshack.us/img88/1585/bannerentry2.png) no-repeat center;height:200px!important;}

  .backhome .cta-ss {background:transparent url(http://img88.imageshack.us/img88/1747/th53.gif) no-repeat center !important;height:70px;}
  .backhome .cta-ss strong{background:transparent !important;}
  .backhome .cta-ss em, .backhome .cta-ss strong{font-size:0;}

  .zodiac{background:transparent url(http://img88.imageshack.us/img88/5743/96455950.png) no-repeat center;height:5px;}

  .zodiac:hover{background:transparent url(http://img88.imageshack.us/img88/624/chkdesign.png) no-repeat center;height:130px;}


  Còn đây là mã màu ở trong CSS các bạn thay mã màu như hình vẽ nhé[​IMG]

  [​IMG]
  Còn đây là code flast sao ,nếu thick các bạn có thể lấy cho vào module tự tạo để trang trí[​IMG]

  <p align="center"><embed type="application/x-shockwave-flash" AllowScriptAccess='never' src="http://i1019.photobucket.com/albums/af317/max4downloadcom/photobutket.swf?link=http://img694.imageshack.us/img694/7118/94295051.swf" width="950" height="300" wmode="transparent"></embed></p>
  Đang tải...

 2. Bình luận bằng Facebook

Chia sẻ trang này