Quy định về thời điểm nghỉ hưu

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Ở trường có đồng nghiệp bằng tuổi tôi, nhưng trong hồ sơ của đồng chí ấy không ghi rõ ngày, tháng năm sinh mà chỉ ghi sinh năm 1956. Vậy thời điểm hưởng lương hưu của đồng chí ấy được tính như thế nào? - Ma Văn Tuyến (vantuyen***@gmail.com).

* Trả lời:

Tại Điều 18 Mục 3 Thông tư số: 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội "Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc", có nêu:

- Thời điểm đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu là ngày 1 tháng liền kề sau tháng sinh của năm mà người lao động đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu. Trường hợp tháng sinh là tháng 12 thì thời điểm đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu là ngày 1 của tháng 1 năm liền kề sau năm mà người lao động đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu.

Với quy định nêu trên và theo thư bạn viết thì thời điểm bạn đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu là ngày 1/1/2017.

Về trường hợp đồng nghiệp của bạn thì sẽ được áp dụng theo Khoản 2 Điều 18 Mục 3 Thông tư nêu trên. Cụ thể: Thời điểm đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu đối với trường hợp không xác định được ngày sinh, tháng sinh (chỉ ghi năm sinh) là ngày 1/1 của năm liền kề sau năm người lao động đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu.

Thời điểm bạn của bạn đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu cũng là ngày 1/1/2017.
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top