Quy định về phụ cấp thu hút theo Nghị định số: 19/2013/NĐ-CP

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
* Trả lời:

Theo thư bạn viết, chúng tôi có thể là bạn đang quan tâm đến phụ cấp thu hút theo Nghị định số: 19/2013/NĐ-CP và bạn muốn biết xem mình có thuộc đối tượng tiếp tục được hưởng phụ cấp này nữa hay không.

Hiện nay, các chế độ chính sách theo Nghị định này cũng chính là các chế độ chính sách được quy định tại Văn bản hợp nhất số: 27/VBHN-BGDĐT ngày 23/12/2014 của Bộ GD&ĐT.

Với những thông tin mà bạn cung cấp trong thư, chúng tôi xin được đưa ra hai trường hợp như sau:

Thứ nhất, theo Khoản 3 Điều 8 Văn bản hợp nhất số: 27/VBHN-BGDĐT quy định: Tính từ ngày Nghị định số: 19/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, nếu bạn đã hết thời hạn công tác theo quy định nhưng cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền chưa sắp xếp, luân chuyển công tác trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì bạn sẽ tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), nhưng thôi không hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Điều 5 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ "Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn".

Thứ hai, ngoài trường hợp nêu trên thì bạn sẽ không được hưởng phụ cấp thu hút theo quy định hiện hành nhưng bạn sẽ được hưởng phụ cấp lâu năm theo Điều 5 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top