Quy định về hưởng trợ cấp thất nghiệp

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
* Trả lời:

Nội dung bạn quan tâm, chúng tôi xin được tư vấn như sau: Tại Điều 46 Luật Việc làm quy định về hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

- Trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.

- Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận đủ hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp; trường hợp không đủ điều kiện để hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp thì phải trả lời bằng văn bản cho người lao động.

- Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Như vậy, bạn có thể đối chiếu với quy định nêu trên để biết xác định thời điểm chồng mình được hưởng trợ cấp thất nghiệp là khi nào.
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top