Quy định về định biên đối với cán bộ quản lý trong các trường học

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Trường hạng 1 có không quá 2 phó hiệu trưởng. Ảnh minh họa/internet


* Trả lời:

Theo Điểm a, b Khoản 2 Mục II Thông tư số: 35/2006/TTLT/BGDĐT-BNV ngày 23/8/2006, liên bộ gồm: Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ "Hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập", có nêu: Đối với biên chế cán bộ quản lý: Mỗi trường có một hiệu trưởng và một số phó hiệu trưởng được quy định cụ thể như sau: Trường hạng 1 có không quá 2 phó hiệu trưởng; Trường hạng 2, hạng 3 có 1 phó hiệu trưởng.

Đối với biên chế giáo viên: Mỗi lớp được bố trí biên chế không quá 1,90 giáo viên; Mỗi trường được bố trí 1 biên chế giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Như vậy, căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết nếu đúng là đơn vị bạn đang làm quy trình để bổ nhiệm thêm một hiệu phó nữa (thành 3 hiệu phó) là chưa đúng với văn bản hướng dẫn hiện hành.
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top