Quy định về chế độ phụ cấp đối với giáo viên dạy hòa nhập

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Còn những tháng trước đó vì không được nhận, nếu không theo mức mới thì phải hỗ trợ theo mức cũ là 260.000? - Dương Hùng (kevin***@gmail.com).

* Trả lời:

Theo như thông tin mà bạn cung cấp trong thư, rất khó để chúng tôi trả lời chính xác. Cách tốt nhất là bạn nên trực tiếp hỏi lãnh đạo nhà trường, hoặc phòng GD&ĐT, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội để được giải đáp thỏa đáng.

Tuy nhiên, chúng tôi xin được viện dẫn một số điều khoản của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chế độ phụ cấp, trợ cấp đối với giáo viên dạy hòa nhập để bạn tham khảo và có cơ sơ pháp lý. Cụ thể như sau:

Theo Khoản 2 Điều 29 Luật người khuyết tật năm 2010 quy định: “Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tham gia giáo dục người khuyết tật, nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật được hưởng chế độ phụ cấp và chính sách ưu đãi theo quy định của Chính phủ”.

Tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định số: 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật quy định về chế độ phụ cấp, chính sách ưu đãi đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật như sau:

Các đối tượng sau đây được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định tại Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn:

- Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trực tiếp giảng dạy, quản lý người khuyết tật theo phương thức giáo dục chuyên biệt trong cơ sở giáo dục chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập;

- Nhà giáo trực tiếp giảng dạy người khuyết tật theo phương thức giáo dục chuyên biệt trong các cơ sở giáo dục không thuộc Điểm a Khoản này.

Nhà giáo trực tiếp giảng dạy người khuyết tật theo phương thức giáo dục hòa nhập không thuộc quy định tại Khoản 1 Điều này được hưởng phụ cấp ưu đãi như sau:


Phụ cấp ưu đãi giảng dạy người khuyết tật


=


Tiền lương 01 giờ dạy của giáo viên


x


0,2


x


Tổng số giờ thực tế giảng dạy ở lớp có người khuyết tật
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top