Lớp 10 Phương pháp giải bài tập chương I Vật Lí 10

Duy Ly

Lang thang mạng
#1
DẠNG 1: Viết phương trình chuyển động:
Bước 1
: Chọn gốc tọa độ O, chiều dương, gốc thời gian.
(Để đơn giản nên: Chọn gốc tọa độ O trùng tại điểm xuất phát thì x0=0
Gốc thời gian lúc bắt đầu chuyển động thì t0=0

Bước 2: Xác định xo, v để thay vào phương trình chuyên động để được phương trình cụ thể.
Chú ý: Nếu vật chuyển động cùng chiều với chiều (+) thì v >0
Nếu vật ngược với chiều (+) thì v<0


DẠNG 2: Xác định vị trí hai xe gặp nhau:
Khi hai xe gặp nhau: x1=x2 t=? thời gian gặp nhau
Thay t= ? vừa giải được vào phương trình x1 hoặc x2 tìm tọa độ lúc hai xe gạp nhau: x= x1= x2
-------------------------
Link tải:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
 

Bình luận bằng Facebook

Top