Nơi đang công tác được công nhận vùng ĐBKK có được hưởng trợ cấp lần đầu?

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
* Trả lời:

Nghị định 19/2013/NĐ-CP của Chính phủ nay được hợp nhất vào Văn bản số: 27/VBHN-BGDĐT ngày 23/12/2014 của Bộ GD&ĐT. Do đó, các chế độ chính sách theo quy định tại Nghị định số: 19/2013/NĐ-CP sẽ được thực hiện theo Văn bản nhất này.

Về trợ cấp lần đầu, theo Điều 10 của Văn bản quy định: Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục khi được luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung cho một người tại thời điểm nhận công tác, luân chuyển ghi trong quyết định luân chuyển.

UBND huyện của địa phương có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết trợ cấp lần đầu và chỗ ở cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được chuyển đến địa phương.

Chỉ thực hiện một lần mức trợ cấp quy định tại Khoản 3 Điều 9, Khoản 1 Điều này trong cả thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Còn tại Điều 6 Nghị định số: 116/2020/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định: Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 3 năm trở lên đối với nữ và từ 5 năm trở lên đối với nam được hưởng trợ cấp như sau:

- Trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung;

- Trường hợp có gia đình chuyển đi theo thì ngoài trợ cấp lần đầu, còn được trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên trong gia đình cùng đi và hưởng trợ cấp chuyển vùng bằng 12 tháng lương tối thiểu chung cho hộ gia đình;

- Chỉ thực hiện một lần mức trợ cấp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này trong cả thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Căn cứ vào Điều 10 Văn bản số: 27/VBHN-BGDĐT, Điều 6 Nghị định số: 116/2020/NĐ-CP và theo thư bạn viết thì trường hợp của bạn không thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp lần đầu theo quy định hiện hành.
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top