Nếu tiếp tục công tác ở vùng ĐBKK thì có được hưởng phụ cấp thu hút?

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Đến năm 2012, tôi được điều chuyển đến xã vùng bãi ngang ven biển thuộc diện đặc biệt khó khăn để dạy học với thời hạn 3 năm (từ tháng 9/2012 đến tháng 9/2015).

Hiện tôi vẫn đang được hưởng phụ cấp thu hút 70%. Nếu đến tháng 9/2017 tôi vẫn chưa được luân chuyển về nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến vùng đặc biệt khó khăn thì tôi có tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút không? – Nguyễn Kỳ Phong (kyphong***@gmail.com).

* Trả lời:

Theo Khoản 1, 2, 3 Văn bản hợp nhất số: 27/VBHN-BGDĐT ngày 23/12/2014 của Bộ GD&ĐT quy định:

- Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục (thuộc địa phương hoặc từ địa phương khác đến) được điều động đến công tác hoặc hiện đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

- Thời gian hưởng phụ cấp thu hút không quá 5 năm. Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút của các đối tượng được xác định theo các Điểm a, b, c Điều 2 Văn bản này.

- Tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã hết thời hạn công tác theo quy định nhưng cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền chưa sắp xếp, luân chuyển công tác trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), nhưng thôi không hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Điều 5 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, nếu tháng 9/2017 mà bạn vẫn chưa được cấp có thẩm quyền sắp xếp, luân chuyển cho bạn về nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì bạn vẫn tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% theo quy định hiện hành.
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top