Nâng cao hiệu quả phụ huynh và cộng đồng tham gia vào giáo dục

Thảo luận trong 'Trao đổi, thảo luận' bắt đầu bởi Hoài An, 1/10/15.

Lượt xem: 129

 1. Hoài An Điều hành viên

  Xây dụng kế hoạch và chuẩn bị

  Xây dựng kế hoạch cần tập trung vào nội dung, cụ thể mà giáo viên, cán bộ quản lý quan tâm, gặp vướng mắc, khó khăn cần được chia sẻ, hỗ trợ về nội dung phụ huynh và cộng đồng tham gia vào giáo dục.

  Trong kế hoạch cần nêu rõ: Lớp, trường được chọn để minh họa cho nội dung sinh hoạt chuyên môn (SHCM), dự kiến giáo viên, cha mẹ học sinh, các đoàn thể, ban ngành sẽ tham gia giao lưu, chia sẻ trong buổi SHCM.

  Có thể lựa chọn nội dung để xây dựng kế hoạch SHCM như sau:

  Cách tuyên truyền để cha mẹ học sinh và cộng đồng hiểu rõ và tích cực tham gia vào xây dựng Mô hình trường học mới, tích cực tham gia siáo dục cùng nhà trường;

  Cách phối hợp với cha mẹ học sinh và cộng đồng trong việc huy động trẻ đến trường;

  Cách hướng dẫn cha mẹ học sinh vào lớp học hoặc tới trường để hỗ trợ con em mình học tập;

  Cách hướng dẫn cha mẹ học sinh hỗ trợ con em mình học tập ở nhà (hoạt động ứng dụng);

  Cách phối hợp với cha mẹ học sinh, cộng đồng tham gia xây dựng, bảo quản, sử dụng cơ sở vật chất và tổ chức không gian trong lớp học;

  Cách phối hợp với cha mẹ học sinh, cộng đồng xây dựng các nội dung học tập liên quan đến thực tiễn của địa phương.

  Phân công giáo viên, cán bộ quản lý cấp trường chuẩn bị thuyết minh nội dung về sự tham gia của cha mẹ học sinh và cộng đồng trong chuyên đề.

  Mời một số cha mẹ học sinh, đại diện cộng đồng tham gia chuyên đề hoặc hội thảo để trao đổi về cách phối hợp với nhà trường đối với giáo dục.

  Tổ chức sinh hoạt

  Bước tiếp theo là tổ chức sinh hoạt chuyên môn về nội dung cha mẹ học sinh, cộng đồng tham gia vào giáo dục, giao lưu với cha mẹ học sinh, đại diện cộng đồng.

  Giáo viên, cán bộ quản lý được phân công thuyết minh nội dung đã chuẩn bị.

  Đại diện cha mẹ học sinh, cộng đồng chia sẻ về cách phối hợp với nhà trường trong hoạt động giáo dục, có thể minh họa rõ hơn về cách thức phối hợp với giáo viên, nhà trường hỗ trợ con em học tập ở trường, cách phối hợp với giáo viên xây dựng và bảo quản các công cụ trong lớp học,...

  Thảo luận chung

  Cán bộ quản lý, giáo viên, cha mẹ học sinh và đại diện cộng đồng cùng trao đổi những điều đã học tập được, bổ sung những kinh nghiệm hay hoặc chia sẻ những khó khăn cần tháo gỡ, đề xuất biện pháp tháo gỡ khó khăn trong việc phối hợp giữa cha mẹ học sinh và cộng đồng đối với giáo viên và nhà trường trong các hoạt động giáo dục.

  Cuối buổi thảo luận, người chủ trì tổng kết các ý kiến thảo luận và gợi ý các vấn đề cần suy ngẫm để cha mẹ học sinh và cộng đồng tham gia vào hoạt động giáo dục hiệu quả hơn.

  Áp dụng

  Dựa trên kết quả thảo luận và những điều đã học tập được qua trao đổi, chia sẻ, giáo viên (đối với SHCM cấp trường), các trường (đối với SHCM cấp cụm) nêu rõ phương hướng áp dụng để đổi mới sự tham gia của cha mẹ học sinh, cộng đồng vào lớp, trường mình.
  Nguồn: giaoducthoidai.vn
  Đang tải...

 2. Bình luận bằng Facebook

Chia sẻ trang này