Một số giáo án dự thi tích hợp liên môn

Anh Minh

Không có gì
#1
Phiếu mô tả hồ sơ dạy học dự thi của giáo viên
1. Tên hồ sơ dạy học: Bài 19: SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN
2. Mục tiêu dạy học
1. Kiến thức:
- Nêu được các qui tắc an toàn khi sử dụng điện. Nêu được các biện pháp sử dụng tiết kiệm điện năng.
- Nêu được tác hại của đoản mạch và tác dụng của cầu chì.
2. Kỹ năng:
- Giải thích và thực hiện được các biện pháp thông thường để sử dụng an toàn điện.
- Thực hiện được các biện pháp sử dụng tiết kiệm điện.
- Giải thích và thực hiện được việc sử dụng tiết kiệm điện năng.
3. Thái độ:
- Có ý thức đúng đắn với việc sử dụng an toàn tiết kiệm điện và thói quen vận dụng vào cuộc sống hàng ngày.
3. Đối tượng dạy học của bài học:
Học sinh khối 9 gồm có 1 lớp tổng số 41 học sinh.
4. Ý nghĩa của bài học:
Thông qua bài học giáo dục học sinh biết cách sử dụng điện an toàn để tránh những tai nạn xảy ra.
Giáo dục ý thức tiết kiệm điện năng, tích hợp thông qua việc tiết kiệm điện năng cũng góp phần bảo vệ môi trường.
5. Thiết bị dạy học, học liệu
-
Giáo án, máy chiếu, SGK, cùng một số đồ dùng trực quan như: đèn led, đèn compăc
6. Hoạt động dạy học và tiến trình dạy học:
1. Ổn định (1’)

2. Kiểm tra bài cũ (2’)
- Nhắc lại qui tắc an toàn điện đã học từ lớp 7
3. Bài mới:
Giới thiệu bài: Giáo viên trình chiếu hình ảnh trong powerpoint từ slides 1 đến slides 11
---------------------------
Link tải:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
 

Bình luận bằng Facebook

Top