Một số các động từ đặc biệt khác

Thảo luận trong 'Ngoại ngữ' bắt đầu bởi bu0n_c4_+)0j, 4/7/10.

Lượt xem: 255

 1. bu0n_c4_+)0j Thành viên

  Đó là những động từ ở trong các mẫu câu khác nhau sẽ có ý nghĩa khác nhau

  • <LI class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 9pt">agree to do smt: đồng ý làm gì
   He agreed to leave early tomorrow morning.
   <LI class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 9pt">agree to one's doing smt: đồng ý với việc ai làm gì.
   He agreed to my leaving early tomorrow morning.
   <LI class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 9pt">Mean to do smt: định làm gì.
   I mean to get to the top of the hill before sunrise.
   <LI class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 9pt">If it + mean + verb-ing: cho dù cả việc, bao hàm cả việc.
   My neighbour was determined to get a ticket for Saturday's game if it meant standing in line all night.
   <LI class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 9pt">Propose to do smt: có ý định làm gì.
   I propose to start tomorrow.
   <LI class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 9pt">Propose doing smt: Đề nghị làm gì
   I propose waiting till the police came.
   <LI class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 9pt">Go on doing smt/smt: tiếp tục làm gì, cái gì (một việc đang bị bỏ dở)
   He went on writing after a break
   <LI class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 9pt">Go on to do smt: Quay sang tiếp tục làm gì (vẫn về cùng một vấn đề nhưng chuyển sang khía cạnh khác)
   He showed the island on the map then went on to tell about its climate.
   <LI class=MsoNormal style="MARGIN-TOP: 9pt">Try to do smt: cố gắng làm gì
   He try to solve this math problem.
  • Try doing smt: Thử làm gì
   I try sending her flowers, writing her letter, giving her presents, but she still wouldn’t speak to me.
  Đang tải...

 2. Bình luận bằng Facebook

Chia sẻ trang này