Tắt Quảng Cáo [X]
Microsoft Windows XP All Version (Leech from technet) | Bụi phấn - Diễn đàn dạy và học
Microsoft Windows XP All Version (Leech from technet)

Thảo luận trong 'Phần mềm, tiện ích' bắt đầu bởi lehoa012, 28/4/10.

Lượt xem: 392

 1. lehoa012 Điều hành viên

  [​IMG]
  Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 English

  File Name: en_windows_xp_professional_with_service_pack_3_x86 _cd_x14-80428.iso
  Date Published (UTC): 5/1/2008 11:01:59 PM Last Updated (UTC): 5/2/2008 1:00:00 PM
  SHA1: 1C735B38931BF57FB14EBD9A9BA253CEB443D459 ISO/CRC: N/A
  Link download
  [Megaupload]
  Code:
  001 http://www.megaupload.com/?d=ZA8MJXX0
  002 http://www.megaupload.com/?d=2KXY0PAM
  003 http://www.megaupload.com/?d=P52S954H
  004 http://www.megaupload.com/?d=EVXA7SJL
  005 http://www.megaupload.com/?d=OYGB3AD8
  006 http://www.megaupload.com/?d=C8T01SM0
  [Hotfile]
  Code:
  http://hotfile.com/dl/34629850/79572...8.iso.001.html
  http://hotfile.com/dl/34629861/18f93...8.iso.002.html
  http://hotfile.com/dl/34629878/e8549...8.iso.003.html
  http://hotfile.com/dl/34629886/a9096...8.iso.004.html
  http://hotfile.com/dl/34629898/c1883...8.iso.005.html
  http://hotfile.com/dl/34629909/c5a11...8.iso.006.html

  Microsoft Windows XP Home Service Pack 3 English

  File Name: en_windows_xp_home_with_service_pack_3_x86_cd_x14-92413.iso
  Date Published (UTC): 5/1/2008 10:34:35 PM Last Updated (UTC): 5/2/2008 1:00:00 PM
  SHA1: 5A6B959AD24D15DC7EBD85E501B83D105D1B37C6 ISO/CRC: N/A​

  Link download
  [Megaupload]
  Code:
  001 http://www.megaupload.com/?d=I7QVTDU0
  002 http://www.megaupload.com/?d=WXO4TN60
  003 http://www.megaupload.com/?d=9LYVDOWT
  004 http://www.megaupload.com/?d=1QNRQRTP
  005 http://www.megaupload.com/?d=FK2RZSA5
  006 http://www.megaupload.com/?d=CALABJYD
  [Hotfile]
  Code:
  http://hotfile.com/dl/34626884/b7315...3.iso.001.html
  http://hotfile.com/dl/34628999/64130...3.iso.002.html
  http://hotfile.com/dl/34626937/12a10...3.iso.003.html
  http://hotfile.com/dl/34628943/ce309...3.iso.004.html
  http://hotfile.com/dl/34628962/22eca...3.iso.005.html
  http://hotfile.com/dl/34628974/46f45...3.iso.006.html
  Microsoft Windows XP Home N Service Pack 3 X86

  File Name: en_windows_xp_home_n_with_service_pack_3_x86_cd_x1 4-92393.iso
  Date Published (UTC): 5/1/2008 10:44:58 PM Last Updated (UTC): 5/2/2008 1:00:00 PM
  SHA1: F43B5BAD8DB60A25BB696183153EF856AF839573 ISO/CRC: N/A​

  Link download
  [Megaupload]
  Code:
  1 http://www.megaupload.com/?d=DR4XSVQH
  2 http://www.megaupload.com/?d=2ILQGWM3
  3 http://www.megaupload.com/?d=U3XOS8F6
  4 http://www.megaupload.com/?d=Q9NL0UBU
  5 http://www.megaupload.com/?d=4K9D1PBR
  6 http://www.megaupload.com/?d=0XD7LS7V
  7 http://www.megaupload.com/?d=UF9SU6VZ

  [Rapidshare]
  Code:
  http://rapidshare.com/files/3786838..._with_service_pack_3_x86_cd_x14-92393.iso.001
  http://rapidshare.com/files/3786838..._with_service_pack_3_x86_cd_x14-92393.iso.002
  http://rapidshare.com/files/3786863..._with_service_pack_3_x86_cd_x14-92393.iso.003
  http://rapidshare.com/files/3786863..._with_service_pack_3_x86_cd_x14-92393.iso.004
  http://rapidshare.com/files/3786922..._with_service_pack_3_x86_cd_x14-92393.iso.005
  http://rapidshare.com/files/3786922..._with_service_pack_3_x86_cd_x14-92393.iso.006
  http://rapidshare.com/files/3786946..._with_service_pack_3_x86_cd_x14-92393.iso.007

  [Hotfile]
  Code:
  http://hotfile.com/dl/39199776/addd..._service_pack_3_x86_cd_x14-92393.iso.001.html
  http://hotfile.com/dl/39198866/22d0..._service_pack_3_x86_cd_x14-92393.iso.002.html
  http://hotfile.com/dl/39199823/622d..._service_pack_3_x86_cd_x14-92393.iso.003.html
  http://hotfile.com/dl/39199857/5381..._service_pack_3_x86_cd_x14-92393.iso.004.html
  http://hotfile.com/dl/39199157/afbe..._service_pack_3_x86_cd_x14-92393.iso.005.html
  http://hotfile.com/dl/39199907/37e2..._service_pack_3_x86_cd_x14-92393.iso.006.html
  http://hotfile.com/dl/39199834/bac9..._service_pack_3_x86_cd_x14-92393.iso.007.html

  Microsoft Windows XP Professional N Service Pack 3 X86

  File Name: en_windows_xp_professional_n_with_service_pack_3_x 86_cd_x14-92445.iso
  Date Published (UTC): 5/1/2008 11:28:14 PM Last Updated (UTC): 5/2/2008 1:00:00 PM
  SHA1: 569B84652FD1B43505D9A8EFE8667E456816880C ISO/CRC: N/A​

  Link download
  [Megaupload]
  Code:
  1 http://www.megaupload.com/?d=ASV9ZIZK
  2 http://www.megaupload.com/?d=JLVUXHUE
  3 http://www.megaupload.com/?d=H5KQV1XT
  4 http://www.megaupload.com/?d=SW9RRS4L
  5 http://www.megaupload.com/?d=9KHY77PW
  6 http://www.megaupload.com/?d=I2C653SP
  7 http://www.megaupload.com/?d=5YRE65Q0

  [Rapidshare]
  Code:
  http://rapidshare.com/files/3786946..._with_service_pack_3_x86_cd_x14-92445.iso.001
  http://rapidshare.com/files/3786946..._with_service_pack_3_x86_cd_x14-92445.iso.002
  http://rapidshare.com/files/3787196..._with_service_pack_3_x86_cd_x14-92445.iso.003
  http://rapidshare.com/files/3787196..._with_service_pack_3_x86_cd_x14-92445.iso.004
  http://rapidshare.com/files/3787210..._with_service_pack_3_x86_cd_x14-92445.iso.005
  http://rapidshare.com/files/3787210..._with_service_pack_3_x86_cd_x14-92445.iso.006
  http://rapidshare.com/files/3787223..._with_service_pack_3_x86_cd_x14-92445.iso.007

  [Hotfile]
  Code:
  http://hotfile.com/dl/39200090/c583..._service_pack_3_x86_cd_x14-92445.iso.001.html
  http://hotfile.com/dl/39200380/db55..._service_pack_3_x86_cd_x14-92445.iso.002.html
  http://hotfile.com/dl/39200630/d15c..._service_pack_3_x86_cd_x14-92445.iso.003.html
  http://hotfile.com/dl/39200952/7761..._service_pack_3_x86_cd_x14-92445.iso.004.html
  http://hotfile.com/dl/39214559/f8ee..._service_pack_3_x86_cd_x14-92445.iso.005.html
  http://hotfile.com/dl/39201289/0344..._service_pack_3_x86_cd_x14-92445.iso.006.html
  http://hotfile.com/dl/39214531/721c..._service_pack_3_x86_cd_x14-92445.iso.007.html

  Microsoft Windows XP Media Center X86

  File Name: en_winxp_mce_2005_cd1.iso
  Date Published (UTC): 9/8/2004 5:48:00 PM Last Updated (UTC): 5/31/2006 5:34:24 PM
  SHA1: 263E59A41559BDB988304F033EA8116EFC500456 ISO/CRC: N/A​

  Link download
  [Megaupload]
  Code:
  1 http://www.megaupload.com/?d=03Q11AKH
  2 http://www.megaupload.com/?d=ZW7VE0NC
  3 http://www.megaupload.com/?d=J0OZ3LYF
  4 http://www.megaupload.com/?d=7BGM3FAE
  5 http://www.megaupload.com/?d=QZ8E0DJH
  6 http://www.megaupload.com/?d=Z42Y6IE8
  7 http://www.megaupload.com/?d=IRF0S7OE
  File Name: en_winxp_mce_2005_cd2.iso
  Date Published (UTC): 9/8/2004 5:48:00 PM Last Updated (UTC): 5/31/2006 5:34:24 PM
  SHA1: 4EFC488F9ED6B746CEC11E8B1CDC5241C50FA490 ISO/CRC: N/A​

  Code:
  1 http://www.megaupload.com/?d=6TRRI3I2
  2 http://www.megaupload.com/?d=ZB8HK17I
  3 http://www.megaupload.com/?d=T6G2ERTG

  Microsoft Windows XP Home Service Pack 2 X86

  File Name: en_winxp_home_with_sp2.iso
  Date Published (UTC): 12/17/2004 8:52:00 PM Last Updated (UTC): 6/8/2006 10:23:48 PM
  SHA1: 2306B5BE4A068A5651B5D6C667D8149C8A6C4FE4 ISO/CRC: N/A​

  Link download
  [Megaupload]
  Code:
  1 http://www.megaupload.com/?d=OICF5FYW
  2 http://www.megaupload.com/?d=ZQI9OX03
  3 http://www.megaupload.com/?d=D88LLD9E
  4 http://www.megaupload.com/?d=KY2U3R25
  5 http://www.megaupload.com/?d=O72V9ZUG
  6 http://www.megaupload.com/?d=K2I4LDAT
  7 http://www.megaupload.com/?d=NL70EUM7

  [Rapidshare]
  Code:
  http://rapidshare.com/files/378722379/en_winxp_home_with_sp2.iso.001
  http://rapidshare.com/files/378723762/en_winxp_home_with_sp2.iso.002
  http://rapidshare.com/files/378723772/en_winxp_home_with_sp2.iso.003
  http://rapidshare.com/files/378726052/en_winxp_home_with_sp2.iso.004
  http://rapidshare.com/files/378726053/en_winxp_home_with_sp2.iso.005
  http://rapidshare.com/files/378727240/en_winxp_home_with_sp2.iso.006
  http://rapidshare.com/files/378727241/en_winxp_home_with_sp2.iso.007

  [Hotfile]
  Code:
  http://hotfile.com/dl/39214946/0dbd54b/en_winxp_home_with_sp2.iso.001.html
  http://hotfile.com/dl/39214971/f80d3ca/en_winxp_home_with_sp2.iso.002.html
  http://hotfile.com/dl/39214972/51a6fb8/en_winxp_home_with_sp2.iso.003.html
  http://hotfile.com/dl/39214996/66863fd/en_winxp_home_with_sp2.iso.004.html
  http://hotfile.com/dl/39214997/424d3d6/en_winxp_home_with_sp2.iso.005.html
  http://hotfile.com/dl/39215026/39f1cda/en_winxp_home_with_sp2.iso.006.html
  http://hotfile.com/dl/39214917/9ca3c00/en_winxp_home_with_sp2.iso.007.html

  Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 X86

  File Name: en_winxp_pro_with_sp2.iso
  Date Published (UTC): 8/11/2004 8:42:00 PM Last Updated (UTC): 10/16/2008 10:09:57 AM
  SHA1: 7CD7058DBBFAB108316B20FE4CEF989ABEBF211F ISO/CRC: N/A​

  Link download
  [Megaupload]
  Code:
  1 http://www.megaupload.com/?d=TMOKT090
  2 http://www.megaupload.com/?d=5RWL0NCL
  3 http://www.megaupload.com/?d=V3UIZSUL
  4 http://www.megaupload.com/?d=VTLXY6ZI
  5 http://www.megaupload.com/?d=L60VTVH4
  6 http://www.megaupload.com/?d=KF3YV3O4
  7 http://www.megaupload.com/?d=YU1PT8SS

  [Rapidshare]
  Code:
  http://rapidshare.com/files/378730769/en_winxp_pro_with_sp2.iso.001
  http://rapidshare.com/files/378730770/en_winxp_pro_with_sp2.iso.002
  http://rapidshare.com/files/378736168/en_winxp_pro_with_sp2.iso.003
  http://rapidshare.com/files/378736171/en_winxp_pro_with_sp2.iso.004
  http://rapidshare.com/files/378736530/en_winxp_pro_with_sp2.iso.005
  http://rapidshare.com/files/378736532/en_winxp_pro_with_sp2.iso.006

  [Hotfile]
  Code:
  http://hotfile.com/dl/39220398/82d8887/en_winxp_pro_with_sp2.iso.001.html
  http://hotfile.com/dl/39220984/b6ec842/en_winxp_pro_with_sp2.iso.002.html
  http://hotfile.com/dl/39219891/dd61816/en_winxp_pro_with_sp2.iso.003.html
  http://hotfile.com/dl/39219917/c570433/en_winxp_pro_with_sp2.iso.004.html
  http://hotfile.com/dl/39221129/8e04432/en_winxp_pro_with_sp2.iso.005.html
  http://hotfile.com/dl/39219958/62bdcf4/en_winxp_pro_with_sp2.iso.006.html
  http://hotfile.com/dl/39219910/d21adb7/en_winxp_pro_with_sp2.iso.007.html


  Microsoft Windows XP Home X86

  File Name: en_winxp_home_x86_build2600.iso
  Date Published (UTC): 9/28/2001 1:52:00 AM Last Updated (UTC): 3/10/2010 12:14:32 PM
  SHA1: B273C8D41E3844E3E46722F52F5A4CF9F206C8D0 ISO/CRC: N/A​

  Link download
  [Rapidshare]
  Code:
  http://rapidshare.com/files/378728689/en_winxp_home_x86_build2600.iso.001
  http://rapidshare.com/files/378728690/en_winxp_home_x86_build2600.iso.002
  http://rapidshare.com/files/378735465/en_winxp_home_x86_build2600.iso.003
  http://rapidshare.com/files/378735466/en_winxp_home_x86_build2600.iso.004
  http://rapidshare.com/files/378735230/en_winxp_home_x86_build2600.iso.005
  http://rapidshare.com/files/378735234/en_winxp_home_x86_build2600.iso.006

  Đang tải...

 2. Bình luận bằng Facebook

Chia sẻ trang này