Lưu ý triển khai dạy học Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân

Hoài An

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Ông Nguyễn Văn Huấn – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Bến Tre - cho biết: Sở GD&ĐT đã có những hướng dẫn cụ thể tới các trường trong việc triển khai dạy học 3 môn học này trong năm học 2016 – 2017.

Lưu ý trong thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục

Với nội dung này, Sở GD&ĐT Bến Tre yêu cầu các trường thực hiện khung thời gian theo quy định của Sở về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2015-2016. Các tổ/nhóm chuyên môn chủ động xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề và theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Tiếp tục tổ chức dạy học chương trình Lịch sử, Địa lý địa phương và tiếp tục thực hiện tích hợp các nội dung giáo dục (chủ yếu là học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật, giáo dục phòng chống tham nhũng; giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển, đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông;...) phù hợp với bộ môn.

Đổi mới tổ chức hoạt động dạy - học

Theo ông Nguyễn Văn Huấn, với nội dung hoạt động tổ chuyên môn, Sở GD&ĐT lưu ý: Trên cơ sở kế hoạch dạy học đã được phê duyệt, tổ chuyên môn tổ chức sinh hoạt chuyên môn qua việc nghiên cứu bài học, giành nhiều thời gian để trao đổi, rút kinh nghiệm việc tổ chức các phương pháp, hình thức dạy học tích cực; chú trọng các hình thức tổ chức dạy học ngoài lớp học (dạy học theo dự án, dạy học ngoài thực địa,...).

Tăng cường sử dụng tài khoản giáo viên trên trang mạng Trường học kết nối để tiến hành sinh hoạt chuyên môn của tổ và chuyên môn liên trường.

Cùng với đó, đẩy mạnh việc vận dụng các phương pháp, hình thức dạy học tích cực như dạy học giải quyết vấn đề, dạy học theo dự án, dạy học tích hợp - liên môn; ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp theo chủ đề, bài học.

Triệt để khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc; chú trọng rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Tổ chức tốt việc dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh, đồng thời bảo đảm đúng chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình bộ môn.

Riêng môn Giáo dục công dân cần lưu ý vận dụng tốt chỉ đạo của Sở GD&ĐT về việc triển khai Kết luận số 94-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Một nội dung quan trọng cũng được nhấn mạnh tăng cường các tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo gắn với nội dung, chương trình của bộ môn. Tích hợp, lồng ghép những nội dung về lịch sử, địa lý, chính trị, xã hội của đất nước, của địa phương bằng nhiều hình thức và phù hợp với điều kiện của nhà trường như tổ chức những hoạt động ngoại khóa nhân dịp ngày lễ lớn; tổ chức hình thức “đố vui để học”, các gameshow, giờ dạy học tại thực địa gắn liền với những di tích lịch sử, văn hóa,... trên địa bàn.

Tổ chức, hướng dẫn học sinh làm quen và chọn các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn; tìm hiểu di sản lịch sử, văn hóa của địa phương,...

Rà soát, trang bị bổ sung sách giáo khoa, tài liệu, thiết bị dạy học bộ môn, trong đó có nội dung chương trình lịch sử, địa lý địa phương, cho thư viện trường, giáo viên và học sinh bảo đảm đáp ứng đủ cho nhu câu dạy và học.

Đổi mới kiểm tra, đánh giá

Bên cạnh thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi, kiểm tra theo ma trận, các cơ sở giáo dục Bến Tre được yêu cầu tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn; tăng cường ra các câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương, đất nước để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội.

Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Việc cho điểm có thể kết hợp giữa đánh giá kết quả bài làm với theo dõi sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Chú ý hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình. 

“Chúng tôi cũng yêu cầu các trường tiếp tục xây dựng “Nguồn học liệu mở” gồm ngân hàng đề kiểm tra, đề thi biên soạn theo ma trận, kế hoạch bài dạy, hệ thống các câu hỏi theo định hướng phát triển năng lực, gắn liền với thực tiễn, ... đăng tải trên website của đơn vị để làm tư liệu tham khảo cho giáo viên và học sinh trong quá trình giảng dạy và học tập” – ông Nguyễn Văn Huấn cho biết thêm.
Nguồn: giaoducthoidai.vn
 

Bình luận bằng Facebook

Top