Tắt Quảng Cáo [X]
Liên từ (linking verb) | Bụi phấn - Diễn đàn dạy và học
Liên từ (linking verb)

Thảo luận trong 'Ngoại ngữ' bắt đầu bởi l_l0v3_y0u_1020, 5/7/10.

Lượt xem: 269

 1. l_l0v3_y0u_1020 Thành viên

  Có một nhóm các động từ đặc biệt có chức năng nối giữa chủ ngữ và vị ngữ tính từ. Không giống các động từ khác, chúng không thể hiện hành động. Do vậy chúng được bổ nghĩa bởi tính từ chứ không phải phó từ. Người ta gọi chúng là liên từ (linking verb).

  Đó là những động từ ở bảng sau:
  be
  appear
  feel

  become
  seem
  look

  remain
  sound
  smell

  stay
  taste

  Mary feels bad about her test grade.
  Children become tired quite easily.
  Lucy looks radiant in her new dress.
  They were sorry to see us leave.
  The flower smell sweet.
  The soup taste good.

  Liên từ có các tính chất:
  • <LI class=MsoNormal>Không diễn đạt hành động mà diễn đạt trạng thái hoặc bản chất sự việc. <LI class=MsoNormal>Đằng sau chúng phải là tính từ chứ không phải là phó từ.
  • Không được chia ở thể tiếp diễn dù dưới bất cứ thời nào.
  Be, become, remain còn có thể đứng trước một cụm danh từ chứ không chỉ tính từ:
  They remained sad even though I tried to cheer them up. (adjective)
  He remained chairman of the board despite the opposition. (noun)
  Children often become bored at the meetings. (adjective)
  She become class president after a long campaign. (noun)
  Mary will be happy when she hears the good news. (adjective)
  Ted will be a bridegroom this year. (noun)

  Feel, look, smell và taste cũng có thể là ngoại động từ khi nó có tân ngữ trự tiếp. Trong trường hợp đó, nó trở thành một động từ mô tả hành động thực sự chứ không còn là một linking verb và do đó nó được bổ nghĩa bởi phó từ chứ không phải tính từ. Chúng được phép chia ở thì tiếp diễn
  Đang tải...

 2. Bình luận bằng Facebook

Chia sẻ trang này