Lao động dài hạn có được xét tuyển vào biên chế?

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
2 năm đầu tôi thực hiện ký kết hợp đồng lao động với thời hạn 1 năm (tức là hết 1 năm lại phải thực hiện ký lại hợp đồng). Tuy nhiên sang năm thứ 3 tôi không thấy cấp trên yêu cầu ký lại hợp đồng.

Hiện nay đang chuẩn bị bước sang năm thứ 4 (kể từ ngày tôi được nhận vào làm việc) không biết tôi có phải ký lại hợp đồng không? Tôi có được cách để vào biên chế hay không? - Lưu Thị Bằng (ltbang***@gmail.com).

* Trả lời:

Theo Điều 22 Bộ luật Lao động quy định: Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

- Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

- Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

- Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Khi hợp đồng lao động quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 1 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.

Căn cứ vào quy định nêu trên và nếu đúng như theo thư bạn viết, trường hợp của bạn sẽ được trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Tuy nhiên theo Luật Viên chức hiện hành thì không có điều khoản nào quy định những người đang làm hợp đồng không xác định thời hạn được xét tuyển vào biên chế mà không cần thi tuyển.

Song bạn có thể sẽ được xem xét để được tuyển đặc cách vào biên chế áp dụng theo Điều 14 Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ " Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức".
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top