Tắt Quảng Cáo [X]
Kiểm Tra Tiếng Anh Level 1 | Bụi phấn - Diễn đàn dạy và học
Kiểm Tra Tiếng Anh Level 1

Thảo luận trong 'Ngoại ngữ' bắt đầu bởi bu0n_c4_+)0j, 9/7/10.

Lượt xem: 415

 1. bu0n_c4_+)0j Thành viên

  Level Beginner

  Xin mời trả lời 10 câu hỏi sau đây
  1 I was tired ………watching the children playing
  a) With
  b) of
  c) to
  2 The chauffeur drove at a speed of 80 kilometres …………hour
  a) a
  b) an
  c) the
  3 We visited a college ………….in 1890
  a) find
  b) found
  c) founded
  4 Let ............ go for a walk.
  a) we b) us
  c) you
  d) our
  5 This book is …………
  a) belonged to Som
  b) belong to Som
  c) Som’s
  6 You had better …….harder
  a) work
  b) to work
  c)worked
  7 I had my sister ………..my hair this morning
  a) do
  b) to do
  c) done
  8 ……………….books are on the desks
  a)their
  b) there
  c)theirs
  9 He died ……………..huger and cold
  a) by
  b) of
  c) with
  10 …………me to Rome with you?
  a) do you take
  b) are you take
  c) you take
  d) will you take


  Chúc các bạn học tốt!
  Đang tải...

 2. Bình luận bằng Facebook

 3. bu0n_c4_+)0j

  bu0n_c4_+)0j Thành viên


Chia sẻ trang này