Không được bảo lưu phụ cấp thu hút

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
* Trả lời:

Theo Khoản 2 Điều 2 Thông tư liên tịch số: 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 19/9/2013 của liên bộ gồm: Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, hướng dẫn:

Trường hợp nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã được cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền quyết định luân chuyển công tác trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thôi hưởng phụ cấp thu hút quy định tại Khoản 1 Điều này kể từ tháng sau liền kề với tháng có quyết định luân chuyển.

Mặt khác, nếu theo Khoản 2 Điều 4 Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP của chính phủ thì: Thời gian hưởng phụ cấp thu hút là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và không quá 5 năm. Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút được quy định như sau:

- Nếu đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành;

- Nếu đến công tác sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Căn cứ vào quy định nêu trên thì bạn chỉ được hưởng phụ cấp thu hút khi bạn còn đang trực tiếp công tác ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn.

Nếu bạn đã chuyển công tác đến vùng thuận lợi thì bạn sẽ bị cắt phụ cấp này kể từ tháng sau liền kề với tháng có quyết định luân chuyển.

Điều này cũng có nghĩa là bạn sẽ không được bảo lưu phụ cấp thu hút như trong thư bạn trình bày.
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top