Không để xảy ra tình trạng có học sinh mà không có giáo viên giảng dạy

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết: Thực hiện Luật Viên chức, Bộ GD&ĐT đã phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng và ban hành các Thông tư quy định khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập (Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV và Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT).

Bộ Nội vụ là cơ quan tham mưu cho Chính phủ ban hành các quy định về tuyển dụng, sử dụng viên chức và thực hiện giao biên chế viên chức hằng năm cho các địa phương. UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ các quy định hiện hành chỉ đạo việc xác định số lượng người làm việc theo vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, trình HĐND phê duyệt sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ và tổ chức thực hiện sau khi phê duyệt.


Bộ GD&ĐT đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai kiến nghị với UBND tỉnh để tiến hành rà soát, tổng hợp biên chế giáo viên mầm non, phổ thông còn thiếu (theo vị trí việc làm) so với quy định hiện hành báo cáo và đề xuất với Bộ Nội vụ xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, không để xảy ra tình trạng có học sinh, có lớp học mà không có giáo viên giảng dạy.

Hải Bình
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top