Khi nào được hưởng trợ cấp lần đầu?

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Ngày 1/9/2015, tôi được điều động về làm Phó hiệu trưởng trường tiểu học thuộc vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn. Xin hỏi, trường hợp của tôi được hưởng trợ cấp lần đầu tại thời điểm nhận công tác hay là phải sau 5 năm tôi mới được hưởng? – Nguyễn Văn Đông (nguyendong***@gmail.com).

* Trả lời:

Theo Điều 10 Văn bản hợp nhất số: 27/VBHN-BGDĐT ngày 23/12/2014 của Bộ GD&ĐT quy định:

- Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục khi được luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung cho một người tại thời điểm nhận công tác, luân chuyển ghi trong quyết định luân chuyển.

UBND cấp huyện của địa phương có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết trợ cấp lần đầu và chỗ ở cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được chuyển đến địa phương.

- Chỉ thực hiện một lần mức trợ cấp quy định tại Khoản 3 Điều 9, Khoản 1 Điều này trong cả thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, trường hợp của bạn được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung tại thời điểm nhận công tác, luân chuyển ghi trong quyết định luân chuyển chứ không phải sau 5 năm công tác ở vùng đặc biệt khó khăn mới được hưởng trợ cấp này.
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top