Tắt Quảng Cáo [X]
[HOT]Bài thơ 8 cách đọc :x | Bụi phấn - Diễn đàn dạy và học
[HOT]Bài thơ 8 cách đọc :x

Thảo luận trong 'Thơ' bắt đầu bởi thegianoo, 17/1/11.

Lượt xem: 985

 1. thegianoo Thành viên

  1. Bài thơ gốc:

  Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời
  Thú vui thơ rượu chén đầy vơi
  Hoa cài giậu trúc cành xanh biếc
  Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi
  Qua lại khách chờ sông lặng sóng
  Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người
  Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng
  Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười.

  2. Đọc ngược bài gốc từ dưới lên, ta được bài 2:

  Cười mỉm mắt ai bóng thướt tha
  Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa
  Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược
  Sóng lặng sông chờ khách lại qua
  Tươi thắm sắc xuân hương quyện lá
  Biếc xanh cành trúc giậu cài hoa
  Vơi đầy chén rượu thơ vui thú
  Ngời sáng ánh xuân cảnh mến ta.

  3. Bỏ hai chữ đầu mỗi câu trong bài gốc, ta được bài 3:

  Cảnh xuân ánh sáng ngời
  Thơ rượu chén đầy vơi
  Giậu trúc cành xanh biếc
  Hương xuân sắc thắm tươi
  Khách chờ sông lặng sóng
  Thuyền đợi bến đông người
  Tiếng hát đàn trầm bổng
  Bóng ai mắt mỉm cười.

  4. Bỏ hai chữ cuối mỗi câu trong bài gốc, đọc ngược từ dưới lên, ta được bài 4:

  Mắt ai bóng thướt tha
  Đàn hát tiếng ngân xa
  Bến đợi thuyền xuôi ngược
  Sông chờ khách lại qua
  Sắc xuân hương quyện lá
  Cành trúc giậu cài hoa
  Chén rượu thơ vui thú
  Ánh xuân cảnh mến ta.

  5. Bỏ ba chữ cuối mỗi câu trong bài gốc, ta được bài 5:

  Ta mến cảnh xuân
  Thú vui thơ rượu
  Hoa cài giậu trúc
  Lá quyện hương xuân
  Qua lại khách chờ
  Ngược xuôi thuyền đợi
  Xa ngân tiếng hát
  Tha thướt bóng ai.

  6. Bỏ ba chữ đầu mỗi câu trong bài gốc, đọc ngược từ dưới lên, ta được bài 6:

  Cười mỉm mắt ai
  Bổng trầm đàn hát
  Người đông bến đợi
  Sóng lặng sông chờ
  Tươi thắm sắc xuân
  Biếc xanh cành trúc
  Vơi đầy chén rượu
  Ngời sáng ánh xuân.

  7. Bỏ bốn chữ đầu mỗi câu trong bài gốc, ta được bài 7:

  Ánh sáng ngời
  Chén đầy vơi
  Cành xanh biếc
  Sắc thắm tươi
  Sông lặng sóng
  Bến đông người
  Đàn trầm bổng
  Mắt mỉm cười.

  8. Bỏ bốn chữ cuối mỗi câu trong bài gốc, đọc ngược từ dưới lên, ta được bài 8:

  Bóng thướt tha
  Tiếng ngân xa
  Thuyền xuôi ngược
  Khách lại qua
  Hương quyện lá
  Giậu cài hoa
  Thơ vui thú
  Cảnh mến ta.

  Xem thêm các bài viết cùng chuyên mục

  Đang tải...

 2. Bình luận bằng Facebook

Chia sẻ trang này