Hai hình thức học tập gắn với thực tiễn hiệu quả

Hoài An

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Việc học luôn phải có mục đích

Theo tiến sỹ Dung, mỗi cá nhân sống trong môi trường xã hội luôn thực hiện việc học. Về bản chất con người luôn học, bởi con người luôn tiếp nhận các kích thích từ môi trường để thích nghi và phát triển.

Và việc học này có thể tự phát hoặc tự giác. Hiệu quả của việc học phụ thuộc vào nhiều yếu tố: vào sự tích cực của cá nhân, môi trường giáo dục, vào người dạy, vào đặc điểm sinh học của cá nhân, vào phương pháp mà cá nhân thực hiện hay được hướng dẫn...

"Con người chúng ta học rất nhiều điều từ cuộc sống, nhiều kiến thức khoa học từ các lĩnh vực khác nhau cũng nhằm để phát triển trí tuệ và phẩm chất nhân cách của bản thân" - Tiến sỹ Dung chia sẻ và cho rằng, con người học bằng nhiều cách. Nhưng cho dù học theo cách nào thì con người cũng học bằng hoạt động.

Cũng theo cô Dung, học có bản chất hoạt động. Hoạt động vừa là điều kiện, vừa là phương thức của việc học. Khi nói học như là hoạt động, chúng ta muốn nói tới việc học luôn phải có mục đích, phải xác định được cái cần chiếm lĩnh (đối tượng hoạt động), xác định được các điều kiện thực hiện (động cơ, phương tiện)…

Học qua thực hành thực tập

Thực hành, thực tập, trải nghiệm đều là những cách thức học tập gắn với thực tiễn, là những phương thức học tập hiệu quả. Tuy nhiên, việc học trong 3 dạng hoạt động này không hoàn toàn giống nhau, mặc dù liên quan đến nhau.

Bởi vì, việc học thông qua thực tập, học qua thực hành và học từ trải nghiệm giúp người học đạt được tri thức và kinh nghiệm theo các hướng tiếp cận không hoàn toàn như nhau.

Thực hành là việc vận dụng những kiến thức lí luận được học vào một bức ảnh mới của thực tiễn. Thông qua việc thực hành người học chính xác hóa và củng cố kiến thức thu được, hiểu kiến thức lý luận sâu sắc hơn và đồng thời chiếm lĩnh được một số kỹ năng thực hiện.

Thực tập (tập làm) là việc chiếm lĩnh tri thức hay hình thành kỹ năng chủ yếu thông qua các thao tác hành vi, hành động trực tiếp của người học đối với đối tượng cần chiếm lĩnh trong một môi trường xác định. Trong quá trình thực tập (tập làm), người học tự rút ra kinh nghiệm, dần hình thành hiểu biết mới, năng lực mới…

Thực tập, tập làm thường được sử dụng khá đa dạng, nó có thể được sử dụng với một số nội dung học tập có tính kỹ thuật, (học đi xe, học bơi…); và được sử dụng khi tập làm nghề sau một thời gian được trang bị tri thức lý luận và kỹ năng trong một số lĩnh vực nhất định (thực tập nghề).

Học qua trải nghiệm

Bên cạnh hai cách thức trên, con người còn học được nhiều kinh nghiệm từ trải nghiệm của mình. Những kinh nghiệm đã có luôn được bổ sung thường xuyên bởi trải nghiệm cá nhân.

Những trải nghiệm này rất quan trọng đối với việc học, bởi vì, có nhiều kiến thức, kinh nghiệm con người chỉ có được từ trải nghiệm. Thí dụ, thật khó dạy hoặc khó có thể mô tả cho người khác về vị chua thơm của quả chanh tươi, thay vì nghe kể, người học được nếm, được trải nghiệm với vị chanh tươi, người học sẽ có kinh nghiệm phân biệt về vị chua của chanh với các vị chua khác.

Tuy nhiên, kinh nghiệm có được từ trải nghiệm bao giờ cũng tản mạn. Điều này có nghĩa là những kinh nghiệm thu được trong quá trình trải nghiệm còn mang tính rời rạc, cụ thể…

Học từ trải nghiệm thường mang lại cảm xúc cho cá nhân trong quá trình hoạt động nên những kinh nghiệm có được từ trải nghiệm cũng được lưu giữ lâu hơn trong trí nhớ.

Người dạy cần tổ chức cho người học biết cách khái quát, sắp xếp những kinh nghiệm rời rạc thành tri thức, thành hiểu biết (chuyển hóa kinh nghiệm).

Vậy, học từng trải nghiệm là quá trình học theo đó kiến thức, năng lực được tạo ra thông qua việc chuyển hóa kinh nghiệm, là quá trình xây dựng ý nghĩa trực tiếp từ kinh nghiệm.

Quan điểm cơ bản trong mô hình học từ trải nghiệm này là người học phải biết phản tỉnh, chiêm nghiệm trên các kinh nghiệm của mình để từ đó khái quát hóa và công thức hóa các khái niệm để có thể áp dụng nó vào các tình huống mới có thể xuất hiện trong thực tế; khi đó các khái niệm này được áp dụng và kiểm nghiệm trong thực tế để thấy được sự đúng – sai, hữu dụng - vô ích…; từ đó lại xuất hiện các kinh nghiệm mới, và chúng ta lại trở thành đầu vào cho vòng học tập tiếp theo, cứ thế lặp lại cho tới khi nào việc học đạt được mục tiêu đã đề ra.
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top