Hà Nội: Tất cả 30 quận huyện thị xã đều đạt chuẩn phổ cập giáo dục

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định công nhận các quận, huyện, thị xã của thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục THCS năm 2019.

Xét đề nghị của Sở GD&ĐT tại tờ trình 405-TTr-SGDĐT, UBND TP quyết định công nhận 30 quận, huyện, thị xã của thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục THCS năm 2019.

UBND TP giao Sở GD&ĐT- Thường trực Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ TP, UBND các quận, huyện, thị xã duy trì và nâng cao chất lượng xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục THCS.

Danh sách cách đơn vị:Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top