GS.TS Đỗ Việt Hùng là Bí thư Đảng ủy Trường ĐHSP Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Sự kiện quan trọng này của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã kết thúc chiều nay (28/6); đưa ra mục tiêu tổng quát của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 là: "Tăng cường khối đoàn kết thống nhất về ý chí và hành động; phát huy trí tuệ và sức sáng tạo của cán bộ, sinh viên để xây dựng Trường trọng điểm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; từng bước thực hiện thành công tự chủ đại học".

Theo Hiệu trưởng, GS.TS Nguyễn Văn Minh, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, hoàn thành thắng lợi về cơ bản các nhiệm vụ chính trị, chương trình hoạt động của Đảng bộ Trường và các chỉ tiêu phấn đấu do Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XIII đề ra.

Đảng uỷ cũng như các cấp uỷ Đảng đã phát huy được vai trò lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh; phát huy được tinh thần làm chủ, sáng tạo của các tổ chức đoàn thể, của cán bộ công nhân viên, học sinh, sinh viên trong việc xây dựng đơn vị.

Tính đến hết tháng 2/2020, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội có 1.101 cán bộ với 18 giáo sư, 156 phó giáo sư, 269 tiến sĩ; trong đó đội ngũ giảng viên có 697 cán bộ, 18 giáo sư, 155 phó giáo sư, 239 tiến sĩ. Như vậy, đội ngũ giảng viên có trình độ tiến sĩ trở lên chiếm 59,1% tổng số giảng viên, trong đó số có học hàm giáo sư và phó giáo sư chiếm tỉ lệ 24,8%.

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã đạt và vượt các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII đề ra về trình độ của đội ngũ giảng viên (trên 55% giảng viên có trình độ tiến sĩ trở lên, trong đó 22% có học hàm giáo sư, phó giáo sư). Nếu tính riêng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội trước đây (không tính phân hiệu Hà Nam) thì tỉ lệ cán bộ trình độ cao tăng lên rõ rệt (tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ trở lên là 410/639, chiếm 64,2%; tỉ lệ có học hàm giáo sư, phó giáo sư là 173/639, chiếm 27,1%).


Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, nguồn tài chính dành cho hoạt động nghiên cứu khoa học có những khó khăn. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu và sự nỗ lực của cán bộ, giảng viên, số lượng các chương trình, đề tài độc lập cấp Nhà nước, đề tài Nafosted, đề tài cấp Bộ và cấp Sở Khoa học và Công nghệ vẫn được duy trì. Hằng năm, các đề tài nghiên cứu được triển khai nghiêm túc, có chất lượng.

Trong thời gian qua, các đề tài nghiên cứu và các công trình được công bố tăng đáng kể và chất lượng được nâng cao. Tính từ năm 2015 đến năm 2019, cán bộ của Trường đã công bố được 6.380 bài báo khoa học (trong đó có 1.442 bài báo công bố trên tạp chí nước ngoài và trong các Hội thảo khoa học quốc tế); trung bình 1.276 bài báo/năm, so với 494 bài báo/năm của nhiệm kỳ trước.

Đặc biệt là các bài báo công bố trên tạp chí nước ngoài và trong các Hội thảo khoa học quốc tế tăng gấp đôi so với nhiệm kỳ trước (206 bài báo/năm, so với 104 bài báo/năm của nhiệm kỳ 2012 – 2015).

Một số chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ mới được Trường ĐH Sư phạm đưa ra tại Đại hội. Trong đó có nội dung phấn đấu đến năm 2025, có ít nhất 60% giảng viên của Trường đạt trình độ tiến sĩ và tiến sĩ khoa học; trong đó có ít nhất 27% giảng viên có học hàm giáo sư, phó giáo sư.

Phấn đấu tiếp tục ổn định và phát triển quy mô tuyển sinh các bậc, hệ đào tạo; nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học; nâng cao vị thế của Nhà trường trong hệ thống giáo dục đại học, trong các hoạt động giáo dục phổ thông; xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị đào tạo hiện đại; đổi mới để nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, từng bước nâng chất lượng của Trường lên ngang tầm khu vực và hội nhập quốc tế...
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top