Giúp giáo sinh Toán đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

Hoài An

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Lưu ý phổ rộng kiến thức

Theo thạc sĩ Đồng Văn Bình, bước đầu trong các trường sư phạm, không nhất thiết phải đào tạo giáo viên với những kiến thức quá sâu của lĩnh vực Toán học mà hiện tại các nhà khoa học đang tìm cách giải quyết, hay kiến thức hàn lâm không cần thiết.

Đào tạo giáo viên trong trường sư phạm chỉ cần đủ kiến thức giúp giáo viên soi sáng kiến thức phổ thông sẽ giảng dạy trong nhà trường. Bên cạnh đó, cần đào tạo giáo viên hiểu biết rộng kiến thức cơ bản của các môn học liên quan và chú trọng trang bị sâu phương pháp giáo dục, tổ chức hoạt động giáo dục.

Ví dụ, với môn Toán, giáo viên cần biết thêm kiến thức cơ bản, phổ thông của môn Vật lý, Hóa học, Sinh học...

Chú trọng nhiều đến thực hành

Thạc sĩ Đồng Văn Bình cho biết, hiện trường sư phạm chưa chú trọng nhiều vào thực hành, thực nghiệm tại các trường phổ thông. Các giáo sinh có hai giai đoạn thực hành, thực nghiệm (kiến tập, thực tập), trong đó mới chỉ chú trọng dự giờ, thăm lớp, đóng vai chủ nhiệm và thực hành một số tiết dạy theo hướng dẫn của giáo viên trường phổ thông.

Trong thời gian này, giáo viên chưa kịp làm quen, ý thức được nghề nghiệp của mình. Bên cạnh đó, chất lượng thực sự của những đợt kiến tập còn hạn chế.

Do đó, theo thạc sĩ Đồng Văn Bình, để sinh viên sư phạm ra trường đạt được chuẩn năng lực nghề nghiệp giai đoạn 1, cần chú ý 4 yêu cầu.

Thứ nhất: Tăng thời gian thực hành, thực nghiệm giảng dạy và tổ chức các hoạt động giáo dục ngay tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

Để làm được điều này, kiến thức học tại trường sư phạm cần được chọn lọc, trọng điểm và hướng vào việc soi sáng kiến thức phổ thông, giúp sinh viên hiểu rõ bản chất của nội dung Toán học.

Bên cạnh đó, ngay khi hết năm học thứ 2, phải trang bị cho sinh viên kiến thức về tâm sinh lí lứa tuổi, phương pháp dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục.

Thứ 2, cần có sự phối hợp, liên kết chặt chẽ hơn nữa giữa các trường phổ thông và trường sư phạm trong việc đào tạo sinh viên. Bộ GD&ĐT cần bổ sung quy chế phối hợp này, quy rõ trách nhiệm cụ thể của từng bên liên quan.

Trong đó, chú trọng vai trò, trách nhiệm của trường sư phạm, của trường phổ thông đối với việc bồi dưỡng năng lực dạy học và tổ chức hoạt động giáo dục của sinh viên sư phạm.

Thứ 3, cần coi cơ sở giáo dục phổ thông như là cơ sở thực hành nghề nghiệp cho sinh viên các trường sư phạm. Có cơ chế, chế độ để giảng viên trường sư phạm thực giảng tại trường phổ thông cùng phối hợp với giáo viên phổ thông hướng dẫn sinh viên thực tập.

Các trường sư phạm cần coi cơ sở giáo dục phổ thông là nơi chuyển giao công nghệ dạy học, minh họa lí luận dạy học, phát triển đề tài nghiên cứu vào thực tiễn giáo dục.

Thứ 4, giao nhiệm vụ cụ thể cho sinh viên dưới sự hỗ trợ của giáo viên hướng dẫn và tổ chức các hoạt động dục trong 6 tháng cuối trước khi hoàn thành chương trình đào tạo, đảm bảo sau khi tốt nghiệp, sinh viên sư phạm nắm được nhiệm vụ cụ thể của một giáo viên như: Biết cách dạy học, tổ chức hoạt động giáo dục, phát triển nghề nghiệp.
Nguồn: giaoducthoidai.vn
 

Bình luận bằng Facebook

Top