Tắt Quảng Cáo [X]
Giấy giới thiệu quần chúng vào Đảng | Bụi phấn - Diễn đàn dạy và học
Giấy giới thiệu quần chúng vào Đảng

Thảo luận trong 'Biểu mẫu' bắt đầu bởi tinhtam, 18/8/13.

Lượt xem: 1,137

 1. tinhtam Điều hành viên

  Kính gửi: Chi bộ Trường ………………..


  Tôi tên là: ………………; sinh ngày ……… tháng ……… năm ……..
  Vào Đảng ngày: …… tháng …… năm …; chính thức ngày .. tháng … năm ….
  Chức vụ trong Đảng hiện nay: ………
  Quê quán: …………
  Đang sinh hoạt tại Chi bộ Trường ………………….
  Ngày ……… tháng …….. năm ……. tôi được Chi bộ phân công giáo dục, giúp đỡ quần chúng ……… phấn đấu vào Đảng. Nay tôi xin báo cáo với Chi bộ những vấn đề chủ yếu về người phấn đấu vào Đảng như sau:

  - Về lý lịch:
  Lý lịch được khai đầy đủ, rõ ràng. Thể hiện đầy đủ các yêu cầu của cấp trên qui định
  - Những ưu, khuyết điểm chính:
  + Về phẩm chất đạo đức, lối sống:
  - Có phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành mọi chủ trường đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.
  - Có tư tưởng chính trị kiên định theo đường lối của Đảng.
  - Có lối sống lành mạnh, sinh hoạt giản dị.
  + Về năng lực công tác:
  - Tích cực trong công tác giảng dạy học sinh, công tác Đội.
  - Thực hiện công tác soạn giảng, chấm chữa điểm đầy đủ đúng quy chế chuyên môn, không vi phạm quy chế chuyên môn và các cuộc vận động khác của ngành giáo dục phát động.

  - Thực hiện nghiêm túc giờ giấc lên lớp, giờ giấc hội họp. Chấp hành tốt sự phân công, điều động của cấp trên.

  Các file đính kèm:

  Đang tải...

 2. Bình luận bằng Facebook

: van ban

Chia sẻ trang này