Lớp 6 Giáo án dạy học theo chủ đề: Sự chuyển thể của chất rắn

Duy Ly

Lang thang mạng
#1
CHỦ ĐỀ : SỰ CHUYỂN THỂ CỦA CHẤT RẮN

Thời lượng : 2 tiêt

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

Mô tả được quá trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng, từ thể lỏng sang thể rắn của chất rắn.

Nhận biết được hiện tượng nóng chảy, hiện tượng đông đặc.

Nêu được đặc điểm về nhiệt độ trong quá trình nóng chảy, đông đặc của chất rắn.

2. Kỹ năng

Dựa vào bảng số liệu đã cho, vẽ được đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ trong quá trình nóng chảy, đông đặc của chất rắn.

Vận dụng được kiến thức về quá trình chuyển thể của sự nóng chảy và đông đặc để giải thích một số hiện tượng thực tế.

3. Thái độ

- Quan tâm đến các sự kiện về sự chuyển thể của chất rắn.

- Tích cực tham gia các hoạt động tìm hiểu về sự chuyển thể của chất rắn và vận dụng được kiến thức về quá trình chuyển thể của sự nóng chảy và đông đặc để giải thích một số hiện tượng thực tế.

4. Năng lực định hướng hình thành và phát triển cho học sinh

- Năng lực tự học.

- Năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo.

- Năng lực làm việc nhóm.

- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên

- Bảng kết quả 24.1, 25.1(SGK vật lí 6)
---------------
Link tải:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
 

Bình luận bằng Facebook

Top