Ebook Java tiếng Việt

Thảo luận trong 'Ebook' bắt đầu bởi lehoa012, 26/7/09.

Lượt xem: 378

 1. lehoa012 Điều hành viên

  Java là một ngôn ngữ thuần hướng đối tượng, cũng rất hay và dễ học. Đặc biệc với Java các bạn có thể được hỗ trợ bởi thế giới Open Source khổng lồ. Vì thế biết Java cũng là một điều không thể thiếu của các programmer Do đó xin post thêm 1 ebook về Java bằng tiếng Việt để giúp các bạn beginer Java Việt nam dễ học .

  Link : http://www.box.net/shared/fof5rgsppt

  Hoặc: http://ifile.it/3d6itu0

  Mục lục của cuốn sách :

  Chương : LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG TRONG JAVA
  I. KHÁI NIỆM LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
  1. Lập trình hướng đối tượng
  2. Trừu tượng hoá
  II. CƠ CHẾ TRIỂN KHAI MÔ HÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
  1. Tính đóng gói
  2. Tính kế thừa
  3. Tính đa hình

  Chương: ĐỐI TƯỢNG VÀ LỚP, MẢNG
  I. XÂY DỰNG LỚP
  II. TẠO ĐỐI TƯỢNG

  1. Khai báo đối tượng
  2. Cách truy xuất thành phần của lớp
  III. GIỚI THIỆU VỀ PHƯƠNG THỨC

  1. Khai báo phương thức
  2. Phạm vi truy xuất thành phần của lớp
  3. Phương thức Main()
  4. Hàm khởi tạo
  5. Hàm hủy
  6. Từ khoá this
  7. Nạp chồng hàm
  8. Truyền tham đối
  IV. LỚP KẾ THỪA

  1. Khai báo kế thừa
  2. Viết chồng hàm
  3. Từ khoá super
  V. LỚP VÀ PHƯƠNG THỨC TRỪU TƯỢNG
  VI. LỚP HẰNG (KHÔNG KẾ THỪA) VÀ HÀM HẰNG (KHÔNG VIẾT CHỒNG)

  1. Cấm sự viết chồng
  2. Cấm sự kế thừa
  VII. LỚP LỒNG NHAU
  VIII. CHUYỂN ĐỔI KIỂU

  1. Kiểu sơ cấp thành kiểu phức hợp
  2. Giữa các kiểu phức hợp
  IX. MẢNG

  1. Tạo và sử dụng mảng
  2. Mảng đa chiều
  3. Sao chép mảng
  Chương : GÓI VÀ GIAO DIỆN
  I. GÓI

  1. Định nghĩa gói
  2. Điều khiển truy xuất
  3. Sử dụng gói
  II. GIAO DIỆN

  1. Định nghĩa giao diện
  2. Hiện thực giao diện
  3. Truy xuất hiện thực thông qua tham chiếu giao diện
  4. Biến trong giao diện
  5. Kế thừa giao diện
  Chương : LỚP STRING VÀ NUMBER
  I. TỔNG QUÁT
  II. LỚP STRING
  III. LỚP NUMBER

  Chúc các bạn thu được nhiều điều bổ ích với tài liệu này
  Đang tải...

 2. Bình luận bằng Facebook

Chia sẻ trang này