Động học chất điểm - Trung bình - Lần làm bài 1

Thảo luận trong 'Vật lí' bắt đầu bởi bu0n_c4_+)0j, 3/7/10.

Lượt xem: 455

 1. bu0n_c4_+)0j Thành viên

  1/20 Điểm: 1
  Một xe máy đang chuyển động thẳng với vận tốc 3 m/s, bỗng xe tăng tốc với gia tốc 0,5 m/s2. Vận tốc của xe sau khi tăng tốc 10 s là

  Chọn một câu trả lời
  a. 8 m/s
  b. 5 m/s
  c. 3,5 m/s
  d. 6 m/s


  Question 2/20 Điểm: 1

  Nói về chuyển động thẳng đều, phát biểu nào sau đây SAI ?

  Chọn một câu trả lời
  a. Vận tốc có giá trị âm khi vật chuyển động ngược với chiều dương của trục tọa độ chọn trước
  b. Tọa độ của vật chuyển động thẳng đều tùy thuộc vào việc chọn gốc tọa độ
  c. Tọa độ là hàm bậc nhất theo thời gian
  d. Quãng đường mà vật đi được bằng giá trị tuyệt đối của tọa độ  Question 3/20 Điểm: 1

  Một đoàn tàu đang chạy với vận tốc 36km/h thì hãm phanh, sau đó chạy thêm được 25m nữa thì dừng hẳn. Độ lớn gia tốc của đoàn tàu là

  Chọn một câu trả lời
  a. [​IMG]
  b. [​IMG]
  c. [​IMG]
  d. [​IMG]  Question 4/20 Điểm: 1

  Phát biểu nào đúng khi nói về gia tốc trong chuyển động tròn đều ?

  Chọn một câu trả lời
  a. Gia tốc vẫn thỏa mãn công thức định nghĩa [​IMG]
  b. Độ lớn của gia tốc tính bởi công thức [​IMG]
  c. Vec-tơ gia tốc luôn cùng hướng với các vec-tơ vận tốc
  d. Vec-tơ gia tốc luôn ngược hướng với các vec-tơ vận tốc  Question 5/20 Điểm: 1

  Một viên bi thả lăn nhanh dần đều trên một mặt phẳng nghiêng với gia tốc 0,25m/s2, vận tốc ban đầu bằng không. Hỏi sau bao lâu thì viên bi đạt vận tốc 1m/s ?

  Chọn một câu trả lời
  a. 8s
  b. 1s
  c. [​IMG] s
  d. 4s  Question 6/20 Điểm: 1

  Hai học sinh A và B đứng trên chiếc đu đang quay tròn đều, A ở ngoài rìa, B ở cách tâm một đoạn bằng nửa bán kính của đu. Gọi vA, vB lần lượt là tốc độ dài của A và B. Kết luận nào sau đây là đúng ?

  Chọn một câu trả lời
  a. [​IMG]
  b. [​IMG]
  c. [​IMG]
  d. [​IMG]  Question 7/20 Điểm: 1

  Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 10 m/s thì hãm phanh, sau đó chuyển động chậm dần đều với gia tốc 2 m/s2. Quãng đường ô tô đi được trong 4 s đầu tiên là

  Chọn một câu trả lời
  a. 56m
  b. 24m
  c. 72m
  d. 8m
  Đang tải...

 2. Bình luận bằng Facebook

 3. bu0n_c4_+)0j

  bu0n_c4_+)0j Thành viên

  Question 8/20 Điểm: 1

  Phương trình nào sau đây đúng với chuyển động của vật rơi tự do không vận tốc đầu nếu chọn trục Ox thẳng đứng hướng xuống, gốc O là vị trí thả vật, gốc thời gian là lúc thả vật, lấy g = 9,8 m/s2.

  Chọn một câu trả lời
  a. [​IMG] (m)
  b. [​IMG] (m)
  c. [​IMG] (m)
  d. [​IMG] (m)
  Question 9/20 Điểm: 1

  Một vật chuyển động nhanh dần đều bắt đầu từ trạng thái nghỉ với gia tốc a. Thời gian để vật đi hết quãng đường s đầu tiên là

  Chọn một câu trả lời
  a. [​IMG]
  b. [​IMG]
  c. [​IMG]
  d. [​IMG]  Question 10/20 Điểm: 1

  Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 8m/s thì tăng tốc và chuyển động nhanh dần đều, sau 16s vận tốc của nó đạt được là 12m/s. Quãng đường mà ô tô đi được từ lúc tăng tốc đến khi vận tốc của nó đạt 16m/s là
  Chọn một câu trả lời
  a. 192m
  b. 256m
  c. 384m
  d. 64m


  Question 11/20 Điểm: 1

  Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 54 km/h thì hãm phanh, sau đó đi thêm 125 m nữa thì dừng hẳn. Sau 5 s kể từ lúc hãm phanh, vận tốc của ô tô là

  Chọn một câu trả lời
  a. 19,5 m/s
  b. 10,5 m/s
  c. 15 m/s
  d. 6 m/s  Question 12/20 Điểm: 1

  Một ô tô đang chuyển động đều với vận tốc 19 m/s thì người lái đạp phanh và ô tô dừng lại sau khi đi thêm được 50 m. Gia tốc của ô tô là

  Chọn một câu trả lời
  a. [​IMG]
  b. [​IMG]
  c. [​IMG]
  d. [​IMG]  Question 13/20 Điểm: 1

  Cách nào sau đây KHÔNG cho phép ta so sánh tốc độ của vật A so với vật B?

  Chọn một câu trả lời
  a. So sánh quãng đường mỗi vật đi được trong một đơn vị thời gian
  b. So sánh thời gian tính đến lúc hai vật gặp nhau kể từ khi xuất phát
  c. So sánh thời gian cần thiết để mỗi vật đi hết cùng một quãng đường
  d. So sánh quãng đường hai vật đi được trong cùng một khoảng thời gian  Question 14/20 Điểm: 1

  Một cái chậu hoa rơi từ một thành cửa sổ cao 80 m xuống đất. Vận tốc của chậu hoa khi chạm đất là

  Chọn một câu trả lời
  a. 3,96 m/s
  b. 4,04 m/s
  c. 39,6 m/s
  d. 28 m/s

 4. bu0n_c4_+)0j

  bu0n_c4_+)0j Thành viên

  Question 15/20 Điểm: 1

  Một vật chuyển động nhanh dần đều với vận tốc ban đầu 5m/s và gia tốc 0,5m/s2. Quãng đường vật đi được trong giây thứ 2 là
  Chọn một câu trả lời
  a. 5,25 m
  b. 6,25 m
  c. 5,75 m
  d. 11 m  Question 16/20 Điểm: 1

  Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều có phương trình [​IMG] (m, s). Chọn phát biểu ĐÚNG.
  Chọn một câu trả lời
  a. Gia tốc của vật có độ lớn – 10 m/ [​IMG]
  b. Vật chuyển động chậm dần đều
  c. Lúc t = 1 s, vật có tọa độ - 100 m
  d. Vật bắt đầu chuyển động từ gốc tọa độ  Question 17/20 Điểm: 1

  Ném hòn bi thẳng đứng lên từ mặt đất với vận tốc ban đầu v0. Bỏ qua sức cản của không khí. Chọn chiều dương hướng xuống. Khi rơi xuống chạm đất thì vận tốc của hòn bi là

  Chọn một câu trả lời
  a. [​IMG]
  b. [​IMG]
  c. [​IMG]
  d. [​IMG]  Question 18/20 Điểm: 1

  Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều có phương trình: x = 2t2 – 100 (m, s). Chọn câu phát biểu ĐÚNG.

  Chọn một câu trả lời
  a. Vật bắt đầu chuyển động từ trạng thái nghỉ
  b. Gia tốc của vật là [​IMG]
  c. Vật chuyển động chậm dần đều
  d. Vật bắt đầu chuyển động từ gốc tọa độ  Question 19/20 Điểm: 1

  Một người chèo thuyền với vận tốc không đổi 6 km/h từ một nơi cách bến A 100 m đi về hướng B. Chọn A làm gốc tọa độ, chiều chuyển động là chiều dương. Phương trình chuyển động của người đó có thể là
  Chọn một câu trả lời
  a. x = 100 + 6t (km,h)
  b. x = 100 – 6t (km,h)
  c. x = 0,1 – 6t (km,h)
  d. x = 0,1 + 6t (km,h)
  Question 20/20 Điểm: 1

  Một vật rơi từ độ cao 19,6 m xuống đất. Lấy g = 9,8 m/s2. Thời gian để vật đi hết đoạn đường đó là

  Chọn một câu trả lời
  a. 2 s
  b. 8 s
  c. 6 s
  d. 4 s

  http://tracnghiem.thuvienvatly.com


  Chúc các bạn học tốt! :lol:

Chia sẻ trang này

FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); { status: 'connected', authResponse: { accessToken: '...', expiresIn:'...', signedRequest:'...', userID:'...' } } function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }