Tắt Quảng Cáo [X]
Dòng điện - Trung bình - Lần làm bài 1 | Bụi phấn - Diễn đàn dạy và học
Dòng điện - Trung bình - Lần làm bài 1

Thảo luận trong 'Vật lí' bắt đầu bởi bu0n_c4_+)0j, 4/7/10.

Lượt xem: 600

 1. bu0n_c4_+)0j Thành viên

  1/20
  Điểm: 1
  10 pin 2,5 V, điện trở trong [​IMG] được mắc thành hai dãy, mỗi dãy có số pin bằng nhau. Suất điện động và điện trở trong của bộ pin này là

  Chọn một câu trả lời
  a. [​IMG] b. [​IMG] c. [​IMG] d. [​IMG]


  
  Question 2/20 Điểm: 1

  Khi nói về sự phụ thuộc của cường độ điện trường trong chất khí vào hiệu điện thế, nhận xét nào sau đây là SAI ?

  Chọn một câu trả lời
  a. Khi [​IMG] thì cường độ dòng điện giảm đột ngột
  b. Khi tăng dần hiệu điện thế từ giá trị U = 0 đến [​IMG], sự phóng điện chỉ xảy ra khi có tác dụng của tác nhân ion hóa, ta có sự phóng điện tự lực
  c. Khi [​IMG], cường độ dòng điện bão hòa giữ nguyên giá trị bằng [​IMG], dù U tăng
  d. Đường đặc tuyến vôn-ampe không phải là đường thẳng  
  Question 3/20 Điểm: 1

  Cho 3 điện trở giống nhau cùng giá trị [​IMG], hai điện trở mắc song song và cụm đó nối tiếp với điện trở còn lại. Đoạn mạch này được nối với nguồn có điện trở trong [​IMG] thì hiệu điện thế hai đầu nguồn là 12 V. Cường độ dòng điện trong mạch và suất điện động của mạch khi đó là

  Chọn một câu trả lời
  a. 1 A và 13 V b. 1 A và 14 V c. 0,5 A và 13 V d. 0,5 A và 14 V  
  Question 4/20 Điểm: 1

  Một mạch điện có 2 điện trở [​IMG][​IMG] mắc song song được nối với một nguồn điện có điện trở trong [​IMG]. Hiệu suất của nguồn điện là

  Chọn một câu trả lời
  a. 11,1% b. 16,6% c. 66,6% d. 90%  
  Question 5/20 Điểm: 1

  Một mối hàn của một cặp nhiệt điện có hệ số [​IMG] được đặt trong không khí ở 20o C, còn mối hàn kia được nung nóng đến nhiệt độ 232o C. Suất điện động nhiệt điện của cặp nhiệt điện đó là

  Chọn một câu trả lời
  a. 13,9 mV b. 13,85 mV c. 13,87 mV d. 13,78 mV
  Đang tải...

 2. Bình luận bằng Facebook

 3. bu0n_c4_+)0j

  bu0n_c4_+)0j Thành viên

  Question 6/20 Điểm: 1

  Người ta dùng một cặp nhiệt điện sắt-niken có hệ số nhiệt điện động [​IMG], có điện trở trong [​IMG] để làm nguồn điện. Nhúng một đầu của hai mối hàn vào nước đá đang tan và đầu còn lại vào hơi nước đang sôi. Nối hai nguồn điện trên với một điện trở [​IMG] để tạo thành một mạch điện kín. Công suất tiêu thụ của điện trở R là

  Chọn một câu trả lời
  a. 3 W b. 0,625 W c. 0,5 W d. 5 W  
  Question 7/20 Điểm: 1

  Một tụ điện có điện dung [​IMG] được tích điện bằng một hiệu điện thế 3 V. Sau đó nối hai cực của bản tụ với nhau, thời gian điện tích trung hòa là 10-4 s . Cường độ dòng điện trung bình chạy qua dây nối trong thời gian đó là

  Chọn một câu trả lời
  a. 0,5 A b. 180 mA c. 1,8 A d. 600 mA  
  Question 8/20 Điểm: 1

  &Trong các dòng điện sau đây dòng điện nào tuân theo định luật Ôm ?
  I - Dòng điện qua dây dẫn kim loại.
  II - Dòng điện qua bình điện phân có hiện tượng cực dương tan.
  III - Dòng điện qua ống phóng điện
  IV - Dòng điện trong chân không.

  Chọn một câu trả lời
  a. I và III b. I và II c. I, II và IV d. I, II và III  
  Question 9/20 Điểm: 1

  Chọn phát biểu sai.

  Chọn một câu trả lời
  a. Khi tăng nhiệt độ, điện trở của bán dẫn thuần thay đổi nhanh hơn so với bán dẫn pha tạp
  b. Tại một nhiệt độ xác định và xét trong một đơn vị thể tích, bán dẫn thuần có số hạt tải điện ít hơn so với bán dẫn pha tạp
  c. Bán dẫn thuần có mật độ hạt tải điện loại n (electron) và loại p (lỗ trống) bằng nhau
  d. Điện trở của bán dẫn thuần tăng theo nhiệt độ  
  Question 10/20 Điểm: 1

  Khi cường độ dòng điện bão hòa trong một đi-ôt có giá trị là Ibh thì mật độ electron phát xạ từ ca-tôt có giá trị là 0,625.1017 electron/s. Cường độ dòng điện bão hòa có giá trị là

  Chọn một câu trả lời
  a. [​IMG] b. 10 A c. 10 mA d. [​IMG]  
  Question 11/20 Điểm: 1

  Phát biểu nào sau đây là sai ?

  Chọn một câu trả lời
  a. Cường độ dòng điện trong tia lửa điện và trong hồ quang điện đều nhỏ b. Tia lửa điện có tính chất gián đoạn, còn hồ quang điện có tính chất liên tục
  c. Với tia sét, cần có hiệu điện thế vài vạn vôn, còn với hồ quang điện chỉ cần hiệu điện thế vài chục vôn
  d. Tia lửa điện và hồ quang điện đều là dạng phóng điện trong không khí ở điều kiện thường  
  Question 12/20 Điểm: 1

  Có 9 pin giống nhau được mắc thành bộ nguồn có số pin trong mỗi dãy bằng số dãy thì thu được bộ nguồn [​IMG]. Suất điện động và điện trở trong của mỗi nguồn là

  Chọn một câu trả lời
  a. [​IMG] b. [​IMG] c. [​IMG] d. [​IMG]  
  Question 13/20 Điểm: 1

  Nguồn điện có suất điện động 1,2 V, điện trở trong [​IMG]. Công suất mạch ngoài cực đại có giá trị là

  Chọn một câu trả lời
  a. 0,54 W b. 0,36 W c. 1,44 W d. 0,2 W

 4. bu0n_c4_+)0j

  bu0n_c4_+)0j Thành viên

  Question 14/20 Điểm: 1

  Nếu cường độ dòng điện bão hòa trong đi-ôt chân không bằng 1 mA thì trong thời gian 1 s số electron bứt ra khỏi mặt ca-tôt là

  Chọn một câu trả lời
  a. [​IMG] b. [​IMG] c. [​IMG] d. [​IMG]  
  Question 15/20 Điểm: 1

  Hai tụ điện [​IMG] mắc nối tiếp, mắc bộ tụ đó vào hai cực của nguồn điện có hiệu điện thế U = 4V. Điện tích của bộ tụ điện là

  Chọn một câu trả lời
  a. [​IMG] b. [​IMG] c. [​IMG] d. [​IMG]  
  Question 16/20 Điểm: 1

  Hai bóng đèn có điện trở [​IMG] mắc song song và nối vào một nguồn có điện trở [​IMG] thi cường độ dòng điện trong mạch là 12/7 A. Khi tháo một đèn ra thì cường độ dòng điện trong mạch là

  Chọn một câu trả lời
  a. 5/6 A b. 0 A c. 6/5 A d. 1 A  
  Question 17/20 Điểm: 1

  Một đoạn mạch có hiệu điện thế hai đầu không đổi. Khi điện trở trong mạch được điều chỉnh tăng 2 lần thì trong cùng khoảng thời gian, năng lượng tiêu thụ của mạch

  Chọn một câu trả lời
  a. không đổi b. giảm 2 lần c. tăng 2 lần d. giảm 4 lần  
  Question 18/20 Điểm: 1

  Điện phân dương cực tan một muối trong một bình điện phân có cực âm ban đầu nặng 20 gam. Sau 1 h đầu hiệu điện thế giữa hai cực là 10 V thì cực âm nặng 25 gam. Sau 2 h tiếp theo, hiệu điện thế giữa hai cực là 20 V thì khối lượng của cực âm là

  Chọn một câu trả lời
  a. 40 g b. 35 g c. 45 g d. 30 g  
  Question 19/20 Điểm: 1

  Một bình điện phân chứa dung dịch bạc nitrat có a-nôt bằng bạc, cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân là 5 A. Lượng bác bám vào cực âm của bình điện phân trong hai giờ là

  Chọn một câu trả lời
  a. [​IMG] b. [​IMG] c. [​IMG] d. [​IMG]  
  Question 20/20 Điểm: 1

  Mắc được bộ nguồn từ a nguồn giống nhau và điện trở của bộ nguồn bằng điện trở của một nguồn thì số a phải là một số

  Chọn một câu trả lời
  a. số chẵn b. số chính phương c. số lẻ d. số nguyên

  http://tracnghiem.thuvienvatly.com


  Chúc các bạn học tốt!

Chia sẻ trang này