Tắt Quảng Cáo [X]
Dòng điện - Khó - Lần làm bài 1 | Bụi phấn - Diễn đàn dạy và học
Dòng điện - Khó - Lần làm bài 1

Thảo luận trong 'Vật lí' bắt đầu bởi bu0n_c4_+)0j, 4/7/10.

Lượt xem: 653

 1. bu0n_c4_+)0j Thành viên

  1/20
  Điểm: 1
  Một bộ ba đèn giống nhau có điện trở [​IMG] được mắc nối tiếp với nhau và nối với nguồn [​IMG] thì dòng điện trong mạch chính là 1 A. Khi tháo một bóng đèn khỏi mạch thì dòng điện trong mạch chính là

  Chọn một câu trả lời
  a. 0 A b. 1 A c. [​IMG] d. [​IMG]


  
  Question 2/20 Điểm: 1

  Silic pha tạp với chất nào sau đây KHÔNG cho bán dẫn loại p ?

  Chọn một câu trả lời
  a. Gali b. Nhôm c. Bo d. Phôt pho  
  Question 3/20 Điểm: 1

  Cho một dòng điện không đổi trong 10 s điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng là 2 C.Sau 50 s điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng đó là

  Chọn một câu trả lời
  a. 10 C b. 5 C c. 25 C d. 50 C  
  Question 4/20 Điểm: 1

  Đơn vị của điện dẫn suất là

  Chọn một câu trả lời
  a. ôm ([​IMG]) b. simen c. vôn (V) d. ôm.mét ($$ \Omega .m$$$)  
  Question 5/20 Điểm: 1

  Khi nhúng một đầu của cặp nhiệt điện vào nước đá đang tan, đầu còn lại vào nước đang sôi thì suất điện động nhiệt điện của cặp nhiệt điện là 0,860 mV. Hệ số nhiệt điện động của cặp nhiệt điện đó là

  Chọn một câu trả lời
  a. 6,8 V/K b. [​IMG] c. [​IMG] d. 8,6 V/K  
  Question 6/20 Điểm: 1

  Trong đoạn mạch có điện trở thuần không đổi, với thời gian như nhau, nếu muốn tăng công suất tỏa nhiệt lên 4 lần thì phải

  Chọn một câu trả lời
  a. giảm hiệu điện thế 4 lần
  b. giảm hiệu điện thế 2 lần
  c. tăng hiệu điện thế 4 lần
  d. tăng hiệu điện thế 2 lần  
  Question 7/20 Điểm: 1

  Nếu ghép cả 3 pin giống nhau thành một bộ pin, biết mỗi pin có suất điện động 3 V thì bộ nguồn sẽ không thể đạ t đư ợc giá trị suất điện động

  Chọn một câu trả lời
  a. 6 V b. 9 V c. 5 V d. 3 V  
  Question 8/20 Điểm: 1

  Nhận định nào dưới đây là không chính xác ?

  Chọn một câu trả lời
  a. Dòng điện trong chất bán dẫn là dòng chuyển dời có hướng của các lỗ trống theo chiều của điện trường và của các electron ngược chiều điện trường
  b. Dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của các ion âm và các electron tự do ngược với chiều điện trường và của các ion dương theo chiều điện trường
  c. Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của các electron tự do ngược với chiều của điện trường
  d. Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dời có hướng của các ion dương theo chiều điện trường về âm cực và các ion âm và electron ngược chiều điện trường về dương cực  
  Question 9/20 Điểm: 1

  Phát biểu nào sau đây về giải thích chất điện phân dẫn điện không tốt bằng kim loại là KHÔNG đúng ?

  Chọn một câu trả lời
  a. Chất điện phân không có cấu tạo mạng tinh thể
  b. Khối lượng và kích thước của ion lớn hơn của electron
  c. Môi trường dung dịch rất mất trật tự
  d. Mật độ electron tự do nhỏ hơn trong kim loại  
  Question 10/20 Điểm: 1

  Một đoạn mạch có hiệu điện thế không đổi. Khi điện trở của mạch là [​IMG] thì công suất của mạch là 20 W. Khi điều chỉnh điện trở của mạch là [​IMG] thì công suất của mạch là

  Chọn một câu trả lời
  a. 10 W b. 40 W c. 80 W d. 5 W
  Đang tải...

 2. Bình luận bằng Facebook

 3. bu0n_c4_+)0j

  bu0n_c4_+)0j Thành viên

  Question 11/20 Điểm: 1

  Một nguồn điện có suất điện động không đổi, để chuyển một điện lượng 10 C qua nguồn thì lực lạ phải sinh một công là 20 mJ. Để chuyển một điện lượng 15 C qua nguồn thì lực lạ phải sinh một công là

  Chọn một câu trả lời
  a. 30 mJ b. 20 mJ c. 15 mJ d. 10 mJ  
  Question 12/20 Điểm: 1

  Bản chất của dòng điện trong tia lửa điện là dòng chuyển dời có hướng của

  Chọn một câu trả lời
  a. các electron
  b. các iôn dương, iôn âm và electron
  c. các iôn âm và electron
  d. các iôn dương và electron  
  Question 13/20 Điểm: 1

  Trong hiện tượng điện phân dương cực tan một muối xác định, muốn tăng khối lượng chất giải phóng ở điện cực thì cần phải tăng

  Chọn một câu trả lời
  a. Thời gian dòng điện chạy qua chất điện phân
  b. Khối lượng mol của chất được giải phóng
  c. Thể tích bình điện phân
  d. Hóa trị của chất được giải phóng  
  Question 14/20 Điểm: 1

  Điện tích của một iôn dương hoá trị 3 là

  Chọn một câu trả lời
  a. [​IMG] b. [​IMG] c. [​IMG] d. [​IMG]  
  Question 15/20 Điểm: 1

  Chọn câu SAI. Dòng điện trong chân không

  Chọn một câu trả lời
  a. là dòng dịch chuyển có hướng của electron bứt ra từ ca-tôt bị nung nóng
  b. chỉ theo một chiều từ ca-tôt sang a-nôt
  c. không tuân theo định luật Ohm
  d. chỉ theo một chiều từ a-nôt sang ca-tôt  
  Question 16/20 Điểm: 1

  Đường đặc trưng vôn-ampe của điôt là đường

  Chọn một câu trả lời
  a. parabol b. phần đầu dốc lên, phần sau nằm ngang c. thẳng d. hình sin  
  Question 17/20 Điểm: 1

  Dòng điện chạy qua một dây dẫn kim loại có cường độ 3,2 A. Số electron dịch chuyển qua tiết diện ngang của dây trong 1 giây sẽ là

  Chọn một câu trả lời
  a. [​IMG] b. [​IMG] c. [​IMG] d. [​IMG]  
  Question 18/20 Điểm: 1

  Cho một mạch điện có nguồn điện không đổi. Khi điện trở ngoài của mạch tăng 2 lần thì cường độ dòng điện trong mạch chính

  Chọn một câu trả lời
  a. không đổi b. tăng 2 lần c. chưa đủ dữ kiện để xác định d. giảm 2 lần  
  Question 19/20 Điểm: 1

  Khi tăng hiệu điện thế hai đầu đèn điôt qua một giá trị đủ lớn thì dòng điện qua đèn đạt giá trị bão hòa (không tăng nữa dù U tăng) vì

  Chọn một câu trả lời
  a. catôt hết electron phát xạ ra
  b. anôt không thể nhận thêm electron nữa
  c. số electron phát xạ ra đều về hết anôt
  d. lực điện tác dụng lên electron không tăng được nữa  
  Question 20/20 Điểm: 1

  Một bình điện phân chứa dung dịch bạc nitrat, có đương lượng điện hóa k = 1,118. 10-6 kg/C. Cho dòng điện có điện lượng q = 480 C đi qua thì khối lượng chất được giải phóng ra ở điện cực là

  Chọn một câu trả lời
  a. [​IMG] b. [​IMG] c. [​IMG] d. [​IMG]

  http://tracnghiem.thuvienvatly.com


  Chúc các bạn học tốt! :lol:

Chia sẻ trang này