Tắt Quảng Cáo [X]
Dòng điện - Dễ - Lần làm bài 1 | Bụi phấn - Diễn đàn dạy và học
Dòng điện - Dễ - Lần làm bài 1

Thảo luận trong 'Vật lí' bắt đầu bởi bu0n_c4_+)0j, 4/7/10.

Lượt xem: 692

 1. bu0n_c4_+)0j Thành viên

  1/20
  Điểm: 1
  Nếu ghép 3 pin giống nhau nối tiế p thu đư ợc bộ nguồn [​IMG] thì khi mắ c 3 pin đó song song thu đư ợc bộ nguồn

  Chọn một câu trả lời
  a. [​IMG] b. [​IMG] c. [​IMG] d. [​IMG]


  
  Question 2/20 Điểm: 1

  Một mạch điện có 2 điện trở [​IMG][​IMG] mắc song song được nối với một nguồn điện có điện trở trong [​IMG]. Hiệu suất của nguồn điện là

  Chọn một câu trả lời
  a. 90% b. 66,6% c. 16,6% d. 11,1%  
  Question 3/20 Điểm: 1

  Một tụ điện có điện dung [​IMG] được tích điện bằng một hiệu điện thế 3 V. Sau đó nối hai cực của bản tụ với nhau, thời gian điện tích trung hòa là 10-4 s . Cường độ dòng điện trung bình chạy qua dây nối trong thời gian đó là

  Chọn một câu trả lời
  a. 0,5 A b. 1,8 A c. 180 mA d. 600 mA  
  Question 4/20 Điểm: 1

  Một cặp nhiệt điện đồng-constantan có hệ số nhiệt điện động [​IMG] và điện trở trong [​IMG]. Nối cặp nhiệt điện này với điện kế G có điện trở trong [​IMG]. Đặt mối hàn thứ nhất vào trong không khí có nhiệt độ 20o C, nhúng mối hàn thứ hai vào trong lò điện có nhiệt độ 400o C. Cường độ dòng điện chạy qua điện kế G là

  Chọn một câu trả lời
  a. 5,3 A b. 0,52 mA c. [​IMG] d. 5,2 mA
  Đang tải...

 2. Bình luận bằng Facebook

 3. bu0n_c4_+)0j

  bu0n_c4_+)0j Thành viên

  Question 5/20 Điểm: 1

  Một mối hàn của một cặp nhiệt điện có hệ số [​IMG] được đặt trong không khí ở 20o C, còn mối hàn kia được nung nóng đến nhiệt độ 232o C. Suất điện động nhiệt điện của cặp nhiệt điện đó là

  Chọn một câu trả lời
  a. 13,85 mV b. 13,9 mV c. 13,87 mV d. 13,78 mV  
  Question 6/20 Điểm: 1

  Cho dòng điện chạy qua bình điện phân có a-nôt làm bằng kim loại của chất dùng làm dung dịch điện phân có giá trị bằng 0,2 A, kim loại làm bằng a-nôt có hóa trị n = 2, thời gian dòng điện đi qua là 16 phút 5 giây thì khối lượng m = 0,064 g chất thoát ra ở điện cực. Kim loại dùng làm điện cực a-nôt của bình điện phân là

  Chọn một câu trả lời
  a. bạc b. đồng c. kẽm d. niken  
  Question 7/20 Điểm: 1

  Một mạch điện có điện trở ngoài bằng 5 lần điện trở trong. Khi xảy ra hiện tượng đoản mạch thì tỉ số giữa cường độ dòng điện đoản mạch và cường độ dòng điện không đoản mạch là

  Chọn một câu trả lời
  a. 6 b. 4 c. 5 d. chưa đủ dữ kiện để xác định  
  Question 8/20 Điểm: 1

  Có 10 pin 2,5 V, điện trở trong [​IMG] được mắc thành hai dãy, mỗi dãy có số pin bằng nhau. Suất điện động và điện trở trong của bộ pin này là

  Chọn một câu trả lời
  a. [​IMG] b. [​IMG] c. [​IMG] d. [​IMG]  
  Question 9/20 Điểm: 1

  Nguồn điện có suất điện động 1,2 V, điện trở trong [​IMG]. Công suất mạch ngoài cực đại có giá trị là

  Chọn một câu trả lời
  a. 0,54 W b. 0,36 W c. 0,2 W d. 1,44 W  
  Question 10/20 Điểm: 1

  Một nguồn điện 9 V, điện trở trong [​IMG] được nối với mạch ngoài có hai điện trở giống nhau mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua nguồn là 1 A. Nếu hai điện trở ở mạch ngoài mắc song song thì cường độ dòng điện qua nguồn là

  Chọn một câu trả lời
  a. [​IMG] b. 2,5 A c. 3 A d. [​IMG]  
  Question 11/20 Điểm: 1

  Trong dây dẫn kim loại có một dòng điện không đổi chạy qua có cường độ là 1,6 mA.Trong 1 phút số lượng electron chuyển qua một tiết diện thẳng là

  Chọn một câu trả lời
  a. [​IMG] electron b. [​IMG] electron c. [​IMG] electron d. [​IMG] electron

 4. bu0n_c4_+)0j

  bu0n_c4_+)0j Thành viên

  Question 12/20 Điểm: 1

  Nối cặp nhiệt điện Cu-Constantan với mili vôn kế. Nhúng mối hàn thứ nhất vào nước đá đang tan, mối hàn thứ hai giữ ở nhiệt độ to C. Khi đó suất điện động của cặp nhiệt điện đo được trên mili vôn kế là 4,25 mV, hệ số nhiệt điện động của cặp nhiệt điện này là [​IMG]. Giá trị to C là

  Chọn một câu trả lời
  a. [​IMG] b. [​IMG] c. [​IMG] d. [​IMG]  
  Question 13/20 Điểm: 1

  Người ta dùng một cặp nhiệt điện sắt-niken có hệ số nhiệt điện động [​IMG], có điện trở trong [​IMG] để làm nguồn điện. Nhúng một đầu của hai mối hàn vào nước đá đang tan và đầu còn lại vào hơi nước đang sôi. Nối hai nguồn điện trên với một điện trở [​IMG] để tạo thành một mạch điện kín. Cường độ dòng điện chạy qua điện trở là

  Chọn một câu trả lời
  a. 3,24 mA b. 3,24 A c. 0,162 mA d. 0,162 A  
  Question 14/20 Điểm: 1

  Nếu cường độ dòng điện bão hòa trong đi-ôt chân không bằng 1 mA thì trong thời gian 1 s số electron bứt ra khỏi mặt ca-tôt là

  Chọn một câu trả lời
  a. [​IMG] b. [​IMG] c. [​IMG] d. [​IMG]

 5. bu0n_c4_+)0j

  bu0n_c4_+)0j Thành viên

  Question 15/20 Điểm: 1

  Ở 20oC, điện trở suất của bạc là [​IMG]. Biết hệ số nhiệt điện trở của bạc là [​IMG]. Ở 330 K thì điện trở suất của bạc là

  Chọn một câu trả lời
  a. [​IMG]
  b. [​IMG]
  c. [​IMG]
  d. [​IMG]  
  Question 16/20 Điểm: 1

  Một dây đồng có điện trở [​IMG] ở nhiệt độ 50o C. Cho [​IMG]. Điện trở của dây đồng ở nhiệt độ 100o C là

  Chọn một câu trả lời
  a. [​IMG] b. [​IMG] c. [​IMG] d. [​IMG]  
  Question 17/20 Điểm: 1

  Cơ chế nào sau đây KHÔNG phải là cách tải điện trong quá trình dẫn điện tự lực ở chất khí ?

  Chọn một câu trả lời
  a. Điện trường trong chất khí rất mạnh khiến phân tử khí bị ion hóa ngay ở nhiệt độ thấp
  b. Catôt bị làm nóng đỏ lên có khả năng tự phát ra electron
  c. Đốt nóng khí để nó ion hóa tạo thành điện tích
  d. Dòng điện làm nhiệt độ khí tăng cao khiến phân tử khí bị ion hóa  
  Question 18/20 Điểm: 1

  Mắc được bộ nguồn từ a nguồn giống nhau và điện trở của bộ nguồn bằng điện trở của một nguồn thì số a phải là một số

  Chọn một câu trả lời
  a. số nguyên b. số chính phương c. số chẵn d. số lẻ

 6. bu0n_c4_+)0j

  bu0n_c4_+)0j Thành viên

  Question 19/20 Điểm: 1

  Có một lượng kim loại xác định dùng làm dây dẫn. Nếu làm dây với đường kính 1 mm thì điện trở của dây là [​IMG]. Nếu làm dây với đường kính 2 mm thì điện trở của dây thu được là

  Chọn một câu trả lời
  a. [​IMG] b. [​IMG] c. [​IMG] d. [​IMG]  
  Question 20/20 Điểm: 1

  Nguồn điện có suất điện động 1,2 V và điện trở trong [​IMG]. Nếu công suất mạch ngoài P = 0,32 W thì điện trở mạch ngoài là

  Chọn một câu trả lời
  a. [​IMG] b. [​IMG] hoặc [​IMG] c. [​IMG] d. [​IMG]

  http://tracnghiem.thuvienvatly.com  Chúc các bạn học tốt! :lol:

Chia sẻ trang này