Tắt Quảng Cáo [X]
Đơn đề nghị hỗ trợ học tập | Bụi phấn - Diễn đàn dạy và học
Đơn đề nghị hỗ trợ học tập

Thảo luận trong 'Biểu mẫu' bắt đầu bởi Duy Ly, 29/6/15.

Lượt xem: 638

 1. Duy Ly Lang thang mạng

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ HỌC TẬP

  (Dùng cho học sinh, sinh viên học tại các trường, khoa dự bị đại học, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và cơ sở dạy nghề)

  Kính gửi: Phòng lao động - thương binh và xã hội (cấp huyện)
  Họ và tên: ..........................................................................................................................................
  Ngày, tháng, năm sinh:.......................................................................................................................
  Dân tộc:..............................................................................................................................................
  Ngành học:............................................................. Mã số học sinh/sinh viên: ..................................
  Họ tên cha/mẹ học sinh, sinh viên:.....................................................................................................
  Nơi cư trú của gia đình:......................................................................................................................

  Thuộc đối tượng được hưởng chi phí hỗ trợ học tập theo QĐ số 2123/QĐ-TTg ngày 22/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010- 2015.

  Tôi làm đơn này đề nghị các cấp quản lý xem xét, giải quyết cấp tiền hỗ trợ học tập theo quy định và chế độ hiện hành.  …, ngày tháng năm

  Người làm đơn

  (Ký tên và ghi rõ họ tên)


  Xác nhận của cơ sở giáo dục, cơ sở dạy nghề
  Cơ sở giáo dục/dạy nghề:...............................................................................................................
  Xác nhận anh/chị:..........................................................................................................................
  Hiện là học sinh, sinh viên năm thứ ..... Học kỳ: ..............Năm học.......lớp ............. khoa ......... khóa học.......... thời gian khóa học..........(năm) hệ đào tạo .........................
  -----------------------------------

  Các file đính kèm:

  Đang tải...

 2. Bình luận bằng Facebook

: đơn

Chia sẻ trang này