Định mức lao động giáo viên bộ môn theo Chương trình mới

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết: Chuẩn bị triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới, năm 2018, Bộ GD&ĐT đã giao cho Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nghiên cứu định mức lao động kinh tế kỹ thuật của giáo viên theo Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Kết quả nghiên cứu cùng với việc rà soát thực hiện Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập trong thời gian qua sẽ là căn cứ để Bộ GD&ĐT tính toán lại định mức số lượng giáo viên trên một lớp phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông mới (trong đó có cả đối tượng giáo viên dạy môn Ngoại ngữ, Tin học ở cấp tiểu học).

Trong khi đó, cử tri tỉnh Hòa Bình đề nghị Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Nội vụ sửa đổi Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập, trong đó bổ sung vị trí việc làm đối với đối tượng là nhân viên nuôi dưỡng trong các cơ sở giáo dục mầm non.

Với nội dung này, Bộ GD&ĐT cho biết: Danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập đã được quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ.


Theo đó, Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ thống nhất không quy định vị trí việc làm nuôi dưỡng trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập. Tuy nhiên, để thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ, Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV đã quy định về việc hợp đồng lao động để thực hiện nhiệm vụ nấu ăn trong các cơ sở giáo dục mầm non có tổ chức bán trú. Các cơ sở giáo dục mầm non căn cứ nhu cầu, khối lượng công việc thực tế và điều kiện của địa phương, nhà trường, đề xuất cơ quan có thẩm quyền tại địa phương quyết định số lượng lao động hợp đồng để làm công việc nấu ăn và lựa chọn hình thức hợp đồng lao động phù hợp.

Bộ GD&ĐT đang rà soát thực tế chế độ làm việc, định mức lao động của giáo viên mầm non làm cơ sở để đề xuất điều chỉnh quy định về định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non.

Hải Bình
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top