Điện tích, Điện trường - Trung bình - Lần làm bài 1

Thảo luận trong 'Vật lí' bắt đầu bởi bu0n_c4_+)0j, 4/7/10.

Lượt xem: 675

 1. bu0n_c4_+)0j Thành viên

  1/20
  Điểm: 1
  Quả cầu 1 dẫn điện có bán kính r1 = 4cm được tích một điện tích q = 6,3.10-7C. Quả cầu 1 được nối với một quả cầu 2 có bán kính r2 = 2cm bằng một sợi dây dẫn nhỏ. Bỏ qua điện dung của dây dẫn. Điện lượng q2 chạy sang quả cầu 2 bằng

  Chọn một câu trả lời
  a. [​IMG] b. [​IMG] c. [​IMG] d. [​IMG]


  
  Question 2/20 Điểm: 1

  Cho hai điện tích điểm trái dấu, cùng độ lớn nằm cố định thì

  Chọn một câu trả lời
  a. không có vị trí nào có cường độ điện trường bằng 0
  b. vị trí có điện trường bằng 0 nằm tại trung điểm của đoạn nối hai điện tích
  c. vị trí có điện trường bằng 0 nằm trên đường nối hai điện tích và phía ngoài điện tích âm
  d. vị trí có điện trường bằng 0 nằm trên đường nối hai điện tích và phía ngoài điện tích dương  
  Question 3/20 Điểm: 1

  Khi điện tích dịch chuyển trong điện trường đều theo chiều đường sức thì nó nhận được một công 10 J. Khi dịch chuyển tạo với chiều đường sức 60o trên cùng độ dài quãng đường thì nó nhận được một công là

  Chọn một câu trả lời
  a. 5 J b. [​IMG] c. 7,5 J d. [​IMG]  
  Question 4/20 Điểm: 1

  Công của lực điện trường làm dịch chuyển một điện tích [​IMG] từ A đến B là 4 mJ. Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B là

  Chọn một câu trả lời
  a. 2 V b. 8 V c. 2000 V d. - 2000 V  
  Question 5/20 Điểm: 1

  Câu nào ĐÚNG với vật dẫn kim loại ?

  Chọn một câu trả lời
  a. Nếu nó mang điện tích, điện tích đó phải phân bố trên bề mặt của nó
  b. Nếu nó mang điện tích, nó phải có ở điện thế tuyệt đối bằng 0
  c. Nó không thể mang điện tích
  d. Nó luôn trung hòa về điện  
  Question 6/20 Điểm: 1

  Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong không khí, cách nhau khoảng R = 20 cm. Lực tương tác tĩnh điện giữa chúng có một giá trị nào đó. Khi đặt trong dầu, ở cùng khoảng cách, lực tương tác tĩnh điện giữa chúng giảm 4 lần. Để lực tương tác giữa chúng bằng lực tương tác ban đầu trong không khí, phải đặt chúng trong dầu cách nhau

  Chọn một câu trả lời
  a. 10 cm b. 20 cm c. 5 cm d. 15 cm
  Đang tải...

 2. Bình luận bằng Facebook

 3. bu0n_c4_+)0j

  bu0n_c4_+)0j Thành viên

  Question 7/20 Điểm: 1

  Ba tụ điện có điện dung [​IMG] mắc với nhau thành bộ tụ có điện dung tương đương C. C có thể nhận giá trị là

  Chọn một câu trả lời
  a. [​IMG] b. [​IMG] c. [​IMG] d. [​IMG]  
  Question 8/20 Điểm: 1

  Có hai vật dẫn hình cầu. Vật thứ 2 có đường kính lớn gấp 2 lần đường kính vật thứ 1. Vật thứ 1 được tích một điện lượng +q. Nếu nối hai vật với nhau bằng sợi dây dẫn nhỏ thì trường hợp nào dưới đây sẽ xảy ra ?

  Chọn một câu trả lời
  a. Hai vật có điện thế bằng nhau
  b. Vật thứ 2 có điện thế gấp hai lần điện thế vật thứ 1
  c. Hai vật sẽ có điện tích bằng nhau
  d. Vật thứ 2 có điện thế bằng một nửa điện thế vật thứ 1  
  Question 9/20 Điểm: 1

  Nếu cường độ điện trường tĩnh tại sát mặt đất bằng 130V/m thì tổng điện lượng của Trái đất bằng

  Chọn một câu trả lời
  a. [​IMG] b. [​IMG] c. [​IMG] d. [​IMG]  
  Question 10/20 Điểm: 1

  Hai tụ điện [​IMG] mắc song song vào đoạn mạch có hiệu điện thế U = 10 V. Năng lượng điện trường tích lũy trong bộ tụ là

  Chọn một câu trả lời
  a. 0,4mJ b. 0,1J c. 200J d. 400J  
  Question 11/20 Điểm: 1

  Bán kính quỹ đạo của electron trong nguyên tử hydro r = 5.10-9cm. Điện thế V của điện trường được tạo bởi hạt nhân nguyên tử hydro tại các điểm trên quỹ đạo bằng

  Chọn một câu trả lời
  a. 32 V b. 29 V c. 28 V d. 30 V  
  Question 12/20 Điểm: 1

  Xét tương tác của hai điện tích điểm trong một môi trường xác định. Khi lực đẩy Coulomb tăng 2 lần thì hằng số điện môi

  Chọn một câu trả lời
  a. giảm 4 lần b. giảm 2 lần c. vẫn không đổi d. tăng 2 lần  
  Question 13/20 Điểm: 1

  Cho hai điện tích điểm A và B có cùng độ lớn, cùng dấu. Cường độ điện trường tại một điểm trên đường trung trực của AB có phương

  Chọn một câu trả lời
  a. trùng với đường nối của AB
  b. tạo với đường nối AB góc 45 độ
  c. trùng với đường trung trực của AB
  d. vuông góc với đường trung trực của AB

 4. bu0n_c4_+)0j

  bu0n_c4_+)0j Thành viên

  Question 14/20 Điểm: 1

  Hai tụ điện [​IMG] mắc nối tiếp vào đoạn mạch có hiệu điện thế U = 10 V. Năng lượng điện trường tích lũy trong bộ tụ là

  Chọn một câu trả lời
  a. 400J b. 200J c. 0,1mJ d. 0,4mJ  
  Question 15/20 Điểm: 1

  Để tụ tích một điện lượng 10 nC thì đặt vào tụ điện một hiệu điện thế 2 V. Để tụ đó tích điện lượng 2,5 nC thì phải đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế là

  Chọn một câu trả lời
  a. 20 V b. 500 mV c. 0,05 V d. 5 V  
  Question 16/20 Điểm: 1

  Có hai quả cầu giống nhau mang điện tích q1 và q2 có độ lớn như nhau, (q1 = q2) khi đưa chúng lại gần thì chúng hút nhau. Cho chúng tiếp xúc nhau rồi tách chúng ra một khoảng cách thì chúng

  Chọn một câu trả lời
  a. có thể hút hoặc đẩy nhau
  b. đẩy nhau
  c. hút nhau
  d. không tương tác nhau  
  Question 17/20 Điểm: 1

  Trên vỏ một tụ điện ghi [​IMG]. Năng lượng tối đa mà tụ điện này có thể dự trữ được là

  Chọn một câu trả lời
  a. 484 mJ b. 968 mJ c. [​IMG] d. 4,4 kJ  
  Question 18/20 Điểm: 1

  Hai điện tích q1 = + 1,0 [​IMG] C và q2 = - 4,0 [​IMG] C được đặt cách nhau 0,20m. Trên đường thẳng nối q1, q2, vị trí có điện trường tổng hợp bằng 0 là

  Chọn một câu trả lời
  a. 0,20m, về bên trái [​IMG]
  b. 0,10m, về bên phải [​IMG]
  c. 0,067m, về bên trái [​IMG]
  d. 0,13m, về bên phải [​IMG]  
  Question 19/20 Điểm: 1

  Nếu nguyên tử ôxi bị mất hết electron thì nó trở thành một ion có điện tích là

  Chọn một câu trả lời
  a. [​IMG] b. [​IMG] c. [​IMG] d. [​IMG]

 5. bu0n_c4_+)0j

  bu0n_c4_+)0j Thành viên

  Question 20/20 Điểm: 1

  Nếu 100.000 electron đã rời khỏi quả cầu bằng chất dẻo, thì điện tích của quả cầu hiện tại bằng

  Chọn một câu trả lời
  a. [​IMG] b. [​IMG] c. [​IMG] d. [​IMG]

  http://tracnghiem.thuvienvatly.com  Chúc các bạn học tốt! :lol:

Chia sẻ trang này