Lớp 6 Đề toán 6 Đoàn Thị Điểm

hoangtungoc

Thành viên
#1
BÀI 3: (3 điểm)
Theo lịch phân công của nhà trường, lớp 5A được chia thành các nhóm để trực nhật. Nhóm thứ nhất gồm 1/4 lớp đi dọn vườn trường, nhóm thứ hai gồm 5/12 số học sinh còn lại đào hố trồng cây. Nhóm thứ 3 gồm 21 học sinh còn lại quét dọn sân trường.
a) Hỏi lớp 5A có bao nhiêu học sinh?
b) Tìm số học sinh đi dọn vườn trường, số học sinh đào hố trồng cây?
-------------------------
Link:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
 

Bình luận bằng Facebook

Top