Tắt Quảng Cáo [X]
Lớp 3 - Đề thi Tiếng Anh lớp 3 HK I | Bụi phấn - Diễn đàn dạy và học
Lớp 3 - Đề thi Tiếng Anh lớp 3 HK I

Thảo luận trong 'Tiểu học' bắt đầu bởi Duy Ly, 30/12/15.

Lượt xem: 631

 1. Duy Ly Lang thang mạng

  III. Thêm vào một chữ cái để tạo thành một từ hoàn chỉnh: (2điểm)

  a. comp_ter b. li_rary
  c. _encil d. fr_end
  e. not_book f. th_ee
  g. _range h. ru_er

  IV. Sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh. (2 điểm)
  1. old/ you/ How/ are/ ?/
  - …………………………………..
  2. do/ spell / name / How / your / you/ ?/
  -…………………………………….
  3. is/ my/ This/ school./ new/
  -…………………………………….
  4. are / How / you /?
  -………………………………….

  V. Đọc đoạn văn và hoàn thành các bài tập: (2 điểm)
  This is my school. It is beautiful. This is my classroom. It is small. That is the music room over there. It is old and small. And that is the library. It is old but large. The gym
  is old but beautiful.
  a) Chọn đáp án đúng nhất:
  1. The school is…….
  A. old B. beautiful C. small
  2. The classroom is……….
  A. small B. new C. big
  3. The music room is………
  A. new and small B. old and large C. old and small
  4. The gym is…….
  A. new B. big C. beautiful
  b) Trả lời câu hỏi:
  1. How many room are there in the school?
  ……………………………………………………...
  2. Is the library new?
  ………………………………………………………
  VI. Trả lời câu hỏi: (1điểm)
  1. What’s your name?
  …………………………………………………….
  2. How are you?
  ……………………………………………………...
  Link: https://dl.dropboxusercontent.com/u/258630833/dethihk1/avlop3hk1.doc
  Đang tải...

 2. Bình luận bằng Facebook

Chia sẻ trang này